Școala Doctorală de Sociologie

Sustinere: Colonizări și migrații în Dobrogea, 19 dec., 11:00

În ziua de 19 decembrie 2017,ora 11,00  înSala  deConsiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de doctorat intitulată: „Colonizări și migrații în Dobrogea(1880-1950). O abordare a școlii sociologice de la București”  de către          …

Sustinere: Impactul religiozitatii asupra calitatii vietii…/8 dec., 12:00

A N U N Ţ În ziua de 8 decembrie 2017, ora 12,00 la Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: IMPACTUL RELIGIOZITĂȚII ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII TINERILOR…

Sustinere: Rolul patrimoniului muzeal in procesul de socializare… / 8 dec., 10:00

A N U N Ţ În ziua de 8 decembrie 2017, ora10,00 la Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: ROLUL PATRIMONIULUI MUZEAL ETNOGRAFIC ÎN PROCESUL DE…

Susținere: Dimensiuni ale discriminării în plan socio-profesional a persoanelor cu dizabilități…/7 decembrie 2017

A N U N Ţ În ziua de 7 decembrie 2017, ora11,00 la Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: Dimensiuni ale discriminării în plan socio-profesional a…

Sustinere: Tinerii angajati, capital social, angajabilitate…/20.11, 15:00

A N U N Ţ În ziua de 20 noiembrie 2017, ora 15,00 la Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: DE LA ACADEMIC LA PROFESIONAL-TINERII ANGAJAȚI….