Susținere: Dimensiuni ale discriminării în plan socio-profesional a persoanelor cu dizabilități…/7 decembrie 2017

A N U N Ţ

În ziua de 7 decembrie 2017, ora11,00 la Sala de Consiliu

a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va avea loc susţinerea publică a tezei de

doctorat intitulată:

Dimensiuni ale discriminării în plan socio-profesional a persoanelor cu dizabilități din România,

de către

GIURAN (DICU) SEVASTIA LIZUCA

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE
Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Preşedinte:
Conf.dr. Adrian Dan
Conducător de doctorat:
Prof. dr. Dumitru Batâr
.
Referenţi oficiali:
1. prof.dr. Maria Voinea;
2. cȘ.I dr. Emilian Dobrescu;
3. conf.dr. Ioan Pășcuță.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.