Susținere – 25.09, 09:30, Armonizarea vieții de muncă cu viața de familie

În  ziua  de  25 septembrie 2018, ora9,30 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

ARMONIZAREA VIEȚII DE MUNCĂ CU VIAȚA DE FAMILIE. O ANALIZĂ SOCIOLOGICĂ ASUPRA TIMPULUI LIBER,

 

de  către

 

BĂDĂNĂU (SURDU) ILEANA-CINZIANA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof.dr. Cosima Rughiniș

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Marian Preda

 

.

Referenţi oficiali:

1. prof.dr. Gabriel Jderu;

2. prof.dr. Nicu Gavriluță;

3. C.ș.I dr. Sorin Cace.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Susținere – 25.09, 11:30, Anticiparea evoluțiilor și adecvarea educației la piața muncii

În  ziua  de  25 septembrie 2018, ora11,30 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

ANTICIPAREA EVOLUȚIILOR ȘI ADECVAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE LA CEREREA PIEȚEI MUNCII,

 

de  către

 

MOCANU MARIANA-CRISTINA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof.dr. Cosima Rughiniș

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Marian Preda

 

 

Referenţi oficiali:

1. Prof.dr. Lazăr Vlăsceanu;

2. Prof.dr. Călin Hințea;

3. Prof.dr. Tudorel Andrei.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Sustinere publica – Discursive emotion literacy, 17.09, 15;00

Susținere doctorat – ZAHARIA Carmen

17 Sep 2018 – 15:00

 

Şcoala Doctorală Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
 Domeniul de doctorat: Sociologie
 Autorul tezei de doctorat: ZAHARIA Carmen CV
Conducător științific: Prof. dr. Cosima RUGHINIȘ CV
 Preşedintele comisiei: Conf.dr. Darie CRISTEA CV
 Referenţi oficiali: Prof.dr.Laura GRUNBERG CV
C.ș.II dr. Mălina VOICU CV
Prof.dr. Michael FLAHERTY CV
 Titlul tezei de doctorat: HAPPY LIKE A UNICORN – DISCURSIVE EMOTION LITERACY AND CONCEPTUAL METAPHORS OF AFFECT IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION. A STUDY IN THE SOCIOLOGY OF EMOTIONS
 Locul susținerii: Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

Presusținere-12 07, 12:00, Anticiparea evoluțiilor și adecvarea educației la piața muncii

În  ziua  de 12 iulie 2018 , ora 12,00 în sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  presusţinerea    tezei  de
doctorat intitulată:

 

ANTICIPAREA EVOLUȚIILOR ȘI ADECVAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE LA CEREREA PIEȚEI MUNCII,

 

de  către

 

MOCANU MARIANA-CRISTINA

 

 

în vederea avizării pentru susținerea publică

 

 

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Marian Preda

Membri:

1. prof.Lazăr Vlăsceanu ;

2. prof.dr. Cosima Rughiniș;

3. prof.dr. Mihaela Lambru.

Presustinere – 12.07, 13:00, Armonizarea vieții de muncă și a vieții de familie

În  ziua  de 12 iulie 2018 , ora 13,00 în sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  presusţinerea    tezei  de
doctorat intitulată:

 

ARMONIZAREA VIEȚII DE MUNCĂ CU VIAȚA DE FAMILIE. O ANALIZĂ SOCIOLOGICĂ ASUPRA TIMPULUI LIBER,

 

de  către

 

BĂDĂNĂU (SURDU) ILEANA-CINZIANA

 

 

în vederea avizării pentru susținerea publică

 

 

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Marian Preda

Membri:

1. prof. Cosima Rughiniș;

2. prof.dr.Gabriel Jderu;

3. prof.dr. Nicu Gavriluță.