Școala Doctorală de Sociologie

Proceduri

IMPORTANT: Toate cheltuielile pentru deplasări și conferințe internaționale trebuie realizate DUPA obținerea ordinului de deplasare de la Rectorat. Altminteri cheltuielile nu vor putea fi decontate.

Obținerea sprijinului financiar pentru participarea la conferințe în străinătate - din partea Universitatii din București

Obținerea sprijinului financiar adițional pentru conferințe în străinătate, școli de vară și cercetare de teren – din partea Școlii Doctorale de Sociologie, FSAS-UB

- Studenții pot solicita sprijin financiar adițional pentru conferințe numai după ce au beneficiat de sprijinul oferit de UB

Etapele susținerii tezei de doctorat

Lăsați un Răspuns