Consiliul Școlii Doctorale

În noiembrie – decembrie 2021 au avut loc alegeri pentru stabilirea Consiliului Școlii Doctorale de Sociologie. Candidații au fost: pentru funcția de director al școlii doctorale: prof. dr. Cosima Rughiniș; pentru membrii consiliului: prof. dr. Liviu Chelcea, prof. dr. Laura Grunberg, CS II dr. Simona Ilie (membru extern), prof. dr. Michael Flaherty (membru extern), drd. Maria Vlăsceanu, drd. Ana Maria Mustățea.

Rezultatele alegerilor și componența consiliului sunt prezentate mai jos.

 

Prof. dr. Cosima Rughiniș, directoare a Școlii doctorale de sociologie, Universitatea din București, cosima.rughinis@unibuc.ro

Prof. dr. Liviu Chelcea, Școala doctorală de sociologie, Universitatea din București, liviu.chelcea@unibuc.ro

Prof. dr. Laura Grünberg, Școala doctorală de sociologie, Universitatea din București, laura.grunberg@unibuc.ro

Drd. Ana Maria Mustățea, Școala doctorală de sociologie, Universitatea din București, mustateaana72@gmail.com

Drd. Maria Vlăsceanu, Școala doctorală de sociologie, Universitatea din București, vlasceanu.maria94@gmail.com

C.S. II dr. Simona Ilie, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română,  simona.ilie@iccv.ro

Prof. dr. Michael G. Flaherty, Eckerd College, St. Petersburg, FL, SUA, flahermg@eckerd.edu

***

Doctorand cu statul de invitat în Consiliul Facultății: Drd. Raisa Zamfirescu, raisa.zamfirescu@unibuc.ro