Consiliul Școlii Doctorale

Prof. dr. Cosima Rughiniș, directoare a Școlii doctorale de sociologie, Universitatea din București, cosima.rughinis@unibuc.ro

Prof. dr. Liviu Chelcea, Școala doctorală de sociologie, Universitatea din București, liviu.chelcea@unibuc.ro

Drd. Dragoș Ilie, Școala doctorală de sociologie, Universitatea din București, dragos@webecom.ro

C.S. dr. Nicolae Perpelea, Institutul de Sociologie, Academia Română, perpelea@gmail.com

Prof. dr. Michael G. Flaherty, Eckerd College, St. Petersburg, FL, SUA, flahermg@eckerd.edu

***

Doctorand cu statul de invitat în Consiliul Facultății: Drd. Raisa Zamfirescu, raisa.zamfirescu@unibuc.ro