Despre Scoala doctorală de sociologie

Școala Doctorală de Sociologie invită studenții doctoranzi în comunitatea universitară a Facultății de Sociologie și Asistență Socială și a Institutului de Cercetări a Universității din București. Alături de îndrumătorii lor științifici, doctoranzii se specializează ca profesioniști în antropologie, sociologie, asistență socială, resurse umane și alte direcții ale cercetării sociale bazate pe evidențe empirice. Tezele pot include o diversitate de subiecte de interes și abordări metodologice, studenții fiind încurajați să întâlnească mentori și să participe la discuții, ateliere, cercetări de teren și alte evenimente științifice. Facultatea de Sociologie și Asistență Socială publică patru reviste internaționale și doctoranzii editează ediția română a International Sociological Association „Global Dialogue”, invitând studenții să-și publice articolele în arena sociologică globală.

Admiterea se bazează pe examen și interviu, fiind susținută în luna septembrie. Primul an de studiu este dedicat cursurilor doctorale și finalizării proiectului de cercetare, urmând de regulă doi ani dedicați realizării tezei, alături de  coordonatorul științific și de mentorii din Comisia de îndrumare. Doctoranzii pot colabora ca asistenți pentru cursurile din Facultate, câștigând experiență în îndrumarea studenților mai tineri și consolidându-și experiența universitară.