Îndrumare

Doctorandele și doctoranzii în sociologie beneficiază de coordonarea cercetării doctorale de către:

- Conducătorii de doctorat;

- Profesorii cu care lucrează în programul de pregătire avansată, în anul I și profesorii invitați la evenimentele Școlii doctorale;

- Mentorii din comisia de îndrumare, constând în trei cercetători implicați în tematica sau metodologia tezei.

- Arii tematice și limbi străine