Sustinere 27.09 – Preda A. REPREZENTĂRI SOCIALE ALE IMAGINII CORPULUI ÎN LUMEA CARCERALĂ, DE LA CORPUL LIBER LA CORPUL ÎNCHIS

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  27 septembrie 2019, ora 11,00 la Sala 301,
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

REPREZENTĂRI SOCIALE ALE IMAGINII CORPULUI ÎN LUMEA CARCERALĂ, DE LA CORPUL LIBER LA CORPUL ÎNCHIS,

 

de  către

 

BĂRBULESCU (PREDA) ALEXANDRA MIHAELA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Conf.dr. Adrian Dan

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Dumitru Batâr

.

Referenţi oficiali:

1. Prof..dr. Gabriel Jderu;

2. Prof.dr. Nicu Gavriluță;

3. Conf.dr. Ioan Pășcuță.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Sustinere 27.09, 11:00 – Legitimizing homeopathy, Ciocanel A.

A N U N Ţ – detalii pe site UB

 

În  ziua  de  27 septembrie 2019, ora 11,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

BLURRING AND CONSTRUCTING BOUNDERIES: LEGITIMISING HOMEOPATHY IN THE ROMANIAN MEDICAL LANDSCAPE,

 

de  către

CIOCĂNEL ALEXANDRA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Conf.dr. Darie Cristea

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Cosima Rughiniș

.

Referenţi oficiali:

1. Prof. dr. Lazăr Vlăsceanu;

2. C.ș.II dr. Ecaterina Georgeta Balica;

3. Prof. dr. Michael Flaherty.

 

 

 

 

 Rezumat și CV-uri

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Presustinere 18.07, 10:00, Direcții strategice ale instituțiilor de învățământ superior din România, R. Dinescu

În  ziua  de 18 iulie, ora 10,00 în sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  presusţinerea    tezei  de
doctorat intitulată:

 

Direcții strategice ale instituțiilor de învățământ superior din România – spre universitatea antreprenorială,

 

de  către

 

DINESCU RALUCA

 

 

în vederea avizării pentru susținerea publică

 

 

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Poliana Ștefănescu

Membri:

1. prof.dr. Lazăr Vlăsceanu;

2. prof. dr. Mihaela Lambru;

3. prof.dr. Marian Zulean.

 

Sustinere 19.07, 10:00 – Abandonul scolar in Romania, R. Liseanu

În  ziua  de  19 iulie 2019, ora 10,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

ABANDONUL ȘCOLAR DIN ROMÂNIA, ÎNTRE MISTIFICARE ȘI REALITATE. MOTIVE, RESPONSABILI, PROVOCĂRI,

 

de  către

LISEANU(LISEANU-BĂLAN) RODICA CRISTINA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof.dr. Gabriel Jderu

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Poliana Ștefănescu

.

Referenţi oficiali:

1. Prof.dr. Georgeta Ghebrea;

2. C.ș dr. Nicolae Perpelea;

3. C.ș.dr. Otilia Apostu.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

 

 

 

 

D.A.

PRESUSTINERE – 02.04, 16:00 – Legitimising homeopathy in the Romanian medical landscape, Alexandra Ciocanel

În  ziua  de 2 aprilie 2019 , ora 16:00 în Sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  presusţinerea  tezei de
doctorat intitulată:

 

Blurring and constructing boundaries: legitimising homeopathy in the Romanian medical landscape,

de  către

 

Ciocănel Alexandra

 

 

în vederea avizării pentru susținerea publică

 

 

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Cosima Rughiniș

Membri:

  1. Prof. Dr. Călin Cotoi
  2. Prof. Dr. Marian Preda
  3. Prof. Dr. Lazăr Vlăsceanu

 

SUSTINERE – 28.03, 12:00 – VULNERABILITATEA ȘI RISCUL DE DEZASTRU. INUNDAȚIILE ÎN COMUNITĂȚI RURALE ROMÂNEȘTI, Anca Mihai

În  ziua  de 28 martie 2019, ora 12,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

VULNERABILITATEA ȘI RISCUL DE DEZASTRU. INUNDAȚIILE ÎN COMUNITĂȚI RURALE ROMÂNEȘTI,

 

de  către

 

MIHAI ANCA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 REZUMAT

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Conf.dr. Darie Cristea

 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Doru Buzducea

 

.

Referenţi oficiali:

1. prof.dr. Florin Lazăr.;

2. prof.dr. Cosmin Goian;

3. conf.dr. Mihai Bogdan Iovu.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

SUSTINERE – 15.03, 14:00 – LOCUIRE SOCIALĂ ÎN BUCUREȘTI – Irina Zamfirescu

În  ziua  de  15 martie 2019, ora 14,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

LOCUIRE SOCIALĂ ÎN BUCUREȘTI,

 

de  către

ZAMFIRESCU IRINA MARIA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 REZUMAT

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Conf.dr. Darie Cristea

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Liviu Chelcea

.

Referenţi oficiali:

1. Conf.dr.Raluca Irofti;

2. Prof.dr. Mihai Dinu Gheorghiu;

3. Prof.dr. Eniko Vincze.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Presustinere – 18.01, 10:00: SEPARAȚI DAR ÎMPREUNĂ. MIGRAȚIA TRANSNAȚIONALĂ A RROMILOR

­

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ŞCOALA DOCTORALĂ SOCIOLOGIE

 

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 18 ianuarie 2019, ora 10,00 în sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  presusţinerea    tezei  de
doctorat intitulată:

 

SEPARAȚI DAR ÎMPREUNĂ. MIGRAȚIA TRANSNAȚIONALĂ A RROMILOR

 

de  către

 

BLEAHU ANA

 

 

în vederea avizării pentru susținerea publică

 

 

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Dumitru Sandu

Membri:

1. Conf.dr. Adrian Dan;

2. conf.dr. Alfred Bulai;

3. C.ș.I dr. Monica Stănculescu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustinere – IDENTITATEA ETNICILOR GĂGĂUZI ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ, 17 decembrie 2018, ora 10,00

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  17 decembrie 2018, ora10,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

IDENTITATEA ETNICILOR GĂGĂUZI ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ,

 

de  către

ȚÎBRIGAN NICOLAE

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Conf.dr. Darie Cristea

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Dan Dungaciu

.

Referenţi oficiali:

1. prof.dr. Călin Cotoi;

2. Conf.dr. Mihai Milca;

3. C.ș.IIdr.Cristian Ion Popa.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Abiliare – BUZDUCEA DORU, 3.12, 15:00

ANUNŢ

 

În ziua de 3 decembrie  2018, ora15.00în Sala  de Consiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare intitulată:

SOCIAL WORK: HISTORY, RECENT DEBATES AND HIGH-RISK GROUPS

 de către       

BUZDUCEA DORU

 

-         Prof.univ.dr. Marian Preda  – Universitatea din București

-         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

C.S.I.dr. Sorin Cace – I.C.C.V , Academia Română