Presustinere – 18.01, 10:00: SEPARAȚI DAR ÎMPREUNĂ. MIGRAȚIA TRANSNAȚIONALĂ A RROMILOR

­

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ŞCOALA DOCTORALĂ SOCIOLOGIE

 

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 18 ianuarie 2019, ora 10,00 în sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  presusţinerea    tezei  de
doctorat intitulată:

 

SEPARAȚI DAR ÎMPREUNĂ. MIGRAȚIA TRANSNAȚIONALĂ A RROMILOR

 

de  către

 

BLEAHU ANA

 

 

în vederea avizării pentru susținerea publică

 

 

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Dumitru Sandu

Membri:

1. Conf.dr. Adrian Dan;

2. conf.dr. Alfred Bulai;

3. C.ș.I dr. Monica Stănculescu.