Pre-susținere Luni 29 ianuarie ora 13:00 – ZGREABĂN (ION) Irina Elena. Muncă și maternitate – idealuri, norme și semnificații culturale. Experiențe ale femeilor cu funcție de conducere din industria finanaciară din România

A N U N Ţ

În ziua de Luni 29 ianuarie, ora 13:00, în sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va avea loc presusţinerea tezei de doctorat intitulată:

-

Muncă și maternitate – idealuri, norme și semnificații culturale. Experiențe ale femeilor cu funcție de conducere din industria finanaciară din România, Continue reading