SUSTINERE – 28.03, 12:00 – VULNERABILITATEA ȘI RISCUL DE DEZASTRU. INUNDAȚIILE ÎN COMUNITĂȚI RURALE ROMÂNEȘTI, Anca Mihai

În  ziua  de 28 martie 2019, ora 12,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

VULNERABILITATEA ȘI RISCUL DE DEZASTRU. INUNDAȚIILE ÎN COMUNITĂȚI RURALE ROMÂNEȘTI,

 

de  către

 

MIHAI ANCA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 REZUMAT

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Conf.dr. Darie Cristea

 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Doru Buzducea

 

.

Referenţi oficiali:

1. prof.dr. Florin Lazăr.;

2. prof.dr. Cosmin Goian;

3. conf.dr. Mihai Bogdan Iovu.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

SUSTINERE – 15.03, 14:00 – LOCUIRE SOCIALĂ ÎN BUCUREȘTI – Irina Zamfirescu

În  ziua  de  15 martie 2019, ora 14,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

LOCUIRE SOCIALĂ ÎN BUCUREȘTI,

 

de  către

ZAMFIRESCU IRINA MARIA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 REZUMAT

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Conf.dr. Darie Cristea

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Liviu Chelcea

.

Referenţi oficiali:

1. Conf.dr.Raluca Irofti;

2. Prof.dr. Mihai Dinu Gheorghiu;

3. Prof.dr. Eniko Vincze.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.