Școala Doctorală de Sociologie

Susținere: Valori prevalente in societatea românească și in societatea japoneza, 25.04, 12:00

În  ziua  de  25 aprilie 2018, ora12,00 la Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată:   VALORI PREVALENTE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ ROMÂNEASCĂ ȘI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ JAPONEZĂ-STUDIU…