Susținere: Valori prevalente in societatea românească și in societatea japoneza, 25.04, 12:00

În  ziua  de  25 aprilie 2018, ora12,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

VALORI PREVALENTE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ ROMÂNEASCĂ ȘI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ JAPONEZĂ-STUDIU COMPARATIV,

 

de  către

 

TIHAN DIANA ELENA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof.dr. Doru Buzducea

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Maria Voinea

.

Referenţi oficiali:

1. prof.dr. Anca Focșeneanu;

2. prof.dr. Ioan Mărginean;

3. pof.dr. Emilian Dobrescu.