Admitere Iulie 2023/ Admission Iulie 2023

-> english version here

ADMITERE IULIE 2023

În acest an, prima sesiune de admitere la doctorat va avea loc în luna Iulie 2023.

A doua sesiune va avea loc în luna Septembrie 2023, pentru locurile rămase neocupate în iulie.

ÎNSCRIERILE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT AU LOC ÎN PERIOADA: (va fi anuntat)
Înscrierile se fac la Secretariatul Școlii Doctorale.

CONCURSUL DE ADMITERE :

  1.  PROBA SCRISĂ (EXAMEN GRILĂ):  (prezență fizică cu respectarea distanțării sociale);
  2. PROBA ORALĂ

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL GRILĂ

Cărțile sunt disponibile la Biblioteca Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Schitu Măgureanu nr. 9.

Domeniul Sociologie:

  • Atkinson, Sam (Ed.). The Sociology Book. Big Ideas Simply Explained. DK Penguin Random House. 2015 (Traducerea în limba română: Atkinson, Sam (Ed.). Sociologie – Idei Fundamentale. Litera. 2018)
  • Babbie, Earl, The practice of social research. International edition. Wadsworth. 2013. (Traducerea în limba română: Babbie, Earl, Practica cercetării sociale. Iași, Editura Polirom [2005] (2010)

Domeniul Asistență Socială:

  • Payne, Malcolm, Modern Social Work Theory, 3rd edition, Palgrave Macmillan, 2005. (Traducerea în limba română: Payne, Malcolm Teoria modernă a asistenței sociale. Iași: Polirom (2011)
  • Babbie, Earl, The practice of social research. International edition. Wadsworth. 2013. (Traducerea în limba română: Babbie, Earl, Practica cercetării sociale. Iași, Editura Polirom [2005] (2010)

Metodologie de admitere 

Certificate lingvistice acceptate 

Listă profesori coordonatori și domenii 

Model de subiecte admitere – septembrie 2021

Numărul de locuri disponibile 2023 per domeniu – vor fi anunțate

Numărul de locuri disponibile 2022 per domeniu – Sociologie/ Asistență Socială

Cerere de înscriere

Fișă de înscriere în limba română pentru candidații români

Cererea de asumare a candidaturii – pentru locurile speciale pentru candidații rromi 

Fișă de înscriere în varianta bilingvă (română-engleză) – pentru candidații UE

Fișă de înscriere în varianta bilingvă (română-engleză) – pentru candidații NON-UE

Declarație privind corectitudinea documentelor dosarului transmis online