Admitere septembrie 2021

IMPORTANT: Sesiunea II de admitere pentru Școala Doctorală de Sociologie

Pentru această sesiune, SDS are 1 loc la buget (fără bursă) și 19 locuri cu taxă.

Metodologia admiterii este aceeași cu cea din sesiunea 1.

Calendar desfășurare admitere, sesiunea II:

  • 21-23 septembrie – înscrierea candidaților
  • 24 septembrie (vineri), ora 9:00 – proba scrisă (fizic, Schitu Măgureanu 9)
  • 24 septembrie (vineri), ora  14:00 – examenul oral de susținere a proiectului de cercetare în fața Comisiei (online)

Pentru promoția 2021-2024, în sesiune din septembrie, Școala Doctorală de Sociologie are repartizate 42 de locuri disponibile pentru viitorii candidați – 22 locuri la buget (11 cu bursă și 11 fără bursă) și 20 de locuri cu taxă. Din numărul total de locuri/ granturi de studii finanțate de la bugetul de stat 2 locuri sunt alocate pentru rromi.

 Metodologie și Calendarul de admitere 2021

Înscrierile la studiile universitare de doctorat au loc în perioada: 2 – 9  septembrie 2020. Înscrierile se fac la adresa de e-mail daniela.alecsa@sas.unibuc.ro sau la secretariatul facultății (prezență fizică în situații întemeiate și justificate), după următorul program:

   • LUNI-VINERI:  între orele 9-14
   • SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ: între orele  9-12

Taxa de înscriere: 300 RON 

Cont bancar: RO47RNCB0076010452620044 BCR SECTOR 5

Pentru înscrierea online, candidații vor trimite pe adresa daniela.alecsa@sas.unibuc.ro documentele în 2 foldere, după cum urmează:
-folder 1 (numele și prenumele candidatului) va cuprinde în format .pdf: proiectul de cercetare;
-folder 2 (numele și prenumele candidatului) va cuprinde în format .pdf: documentele necesare înscrierii.

Mai multe detalii privind admiterea, în linkurile atașate mai jos. Pentru alte informații ori neclarități, puteți trimite e-mail pe adresele: cosima.rughinis@unibuc.ro și daniela.alecsa@sas.unibuc.ro.

Concursul de admitere se va desfășura conform procedurii detaliate în Metodologie și Calendarul de admitere 2021:

   • proba scrisă (13 septembrie 2021/ ora 9:00, sala 201 – prezență fizică cu respectarea distanțării sociale): din domeniul studiilor universitare de doctorat (vezi în Metodologie, tematica şi blibliografia din Anexa 1). Această probă este eliminatorie.

———————- Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 15 septembrie 2021
———————- Depunerea eventualelor contestații: 15 – 16 septembrie 2021
———————- Afișarea rezultatelor contestațiilor: 16 septembrie 2021

   • proba orală (17 septembrie 2021/ ora 9:00, sala de consiliu, on-line): susţinerea temei în concordanţă cu domeniul coordonatorului ştiinţific în faţa conducătorilor de doctorat din cadrul Școlii Doctorale.

Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2021

—-

Documente și acte necesare înscrierii: 

—-

Mai multe informații privind admiterea, profesorii și întreaga comunitate a Școlii Doctorale  pot fi consultate pe pagina nouă a Școlii Doctorale de Sociologie.