Admitere/ Admission

-> English version here

                               

ADMITERE 

Următoarea sesiune de admitere va fi în septembrie 2024.


INSCRIERI: 2 – 6 septembrie 2024 septembrie 2024

-       Afișarea listelor candidaților înscriși și repartizarea candidaților pe săli/comisii:   6 septembrie 2024

-       Concurs de admitere (proba scrisa): 9 septembrie 2024 – orele 9,00 – sala 201

Afișare rezultate probă scrisă – 10 septembrie  2024

Depunerea eventualelor contestații : 10 – 11 septembrie 2024

Afișarea rezultatelor contestațiilor : 12 septembrie  2024

-       Concurs de admitere (proba orală): 12 septembrie 2024

-       Afișarea rezultatelor (pe forme de finanțare): 16 septembrie 2024

-       Confirmarea locului*: 16, 17 și 18 septembrie 2024 (de luni până miercuri între orele 9,00 – 14,00)

Data limită de afișare a rezultatelor finale: 21 septembrie 2024

Confirmarea locului*: 16, 17 și 18 septembrie 2024 (de luni până miercuri între orele 9,00 – 14,00). Se depun actele de studiu în original la dosarul candidatului admis pe loc finanțat de la buget; neprezentarea diplomelor în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, conduce la pierderea locului finanțat de la buget, copii acte de studiu și chitanța cu taxa de 1000 lei, in cazul candidaților admiși pe loc cu taxă.

Taxa de înmatriculare, in anul 1, este 50 lei. Va fi achitata de candidații admiși in anul 1, indiferent de forma de finanțare.

Taxa de școlaritate (pentru candidatii admiși pe locuri cu taxă): 12000 lei / an pentru anul 1 [Detalii]

Cuantumul taxei de înscriere: 300 de lei. Taxa poate fi plătită online la: https://po.unibuc.ro/doctorat.php

Admiterea candidaților la doctorat se face prin concurs.  Concursul de admitere, din anul 2024 se va desfășura conform legislației în vigoare, conform prevederilor Ordinului ministrului educației pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat și prezentei Metodologii.

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL GRILĂ

Cărțile sunt disponibile la Biblioteca Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Schitu Măgureanu nr. 9.

Domeniul Sociologie:

  • Atkinson, Sam (Ed.). The Sociology Book. Big Ideas Simply Explained. DK Penguin Random House. 2015 (Traducerea în limba română: Atkinson, Sam (Ed.). Sociologie – Idei Fundamentale. Litera. 2018)
  • Babbie, Earl, The practice of social research. International edition. Wadsworth. 2013. (Traducerea în limba română: Babbie, Earl, Practica cercetării sociale. Iași, Editura Polirom [2005] (2010)

Metodologie de admitere SDS 2024

Metodologie de admitere cadru UB 2024

Certificate lingvistice acceptate 2024

Listă profesori coordonatori 2024

Model de subiecte admitere: Sociologie