Admitere/ Admission

-> English version here

                               

ADMITERE 

Școala Doctorală de Sociologie NU organizează sesiune de admitere în septembrie 2023. Următoarea sesiune de admitere va fi în iulie 2024.


Pentru înscriere este necesar acordul profesorului coordonator pe prima pagină a proiectului (“De acord” + semnătură).

ÎNSCRIERILE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT AU LOC ÎN PERIOADA: 3 – 14 IULIE 2023

PROGRAM SECRETARIAT SDS (pentru înscriere și confirmare): luni-joi, 9-14 si vineri, sambata si duminica 9-12.

CONCURSUL DE ADMITERE :

 1.  PROBA SCRISĂ : 17 IULIE 2023, ORA 9:00, Sala 201 (prezență fizică cu respectarea distanțării sociale);
  ——— – Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 18 iulie 2023;
  ——— – Depunerea eventualelor contestații: 18 iulie 2023;
  ——— – Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 iulie 2023.
 2. PROBA ORALĂ: 19 IULIE, ORA 9:00, Sala de Consiliu.

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE (pe formă de finanțare) : 21 IULIE 2023.

CONFIRMAREA LOCULUI: 22-26 IULIE 2023. Se depun actele de studiu în original la dosarul candidatului admis pe loc finanțat de la buget; neprezentarea diplomelor în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, conduce la pierderea locului finanțat de la buget, copii acte de studiu și chitanța cu taxa de 1000 lei, in cazul candidaților admiși pe loc cu taxă.

Cuantumul taxei de înscriere: 300 de lei. Taxa poate fi plătită online la: https://po.unibuc.ro/doctorat.php

Admiterea candidaților la doctorat se face prin concurs.  Concursul de admitere, din anul 2023 se va desfășura conform legislației în vigoare, conform prevederilor Ordinului ministrului educației pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat și prezentei Metodologii.

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL GRILĂ

Cărțile sunt disponibile la Biblioteca Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Schitu Măgureanu nr. 9.

Domeniul Sociologie:

 • Atkinson, Sam (Ed.). The Sociology Book. Big Ideas Simply Explained. DK Penguin Random House. 2015 (Traducerea în limba română: Atkinson, Sam (Ed.). Sociologie – Idei Fundamentale. Litera. 2018)
 • Babbie, Earl, The practice of social research. International edition. Wadsworth. 2013. (Traducerea în limba română: Babbie, Earl, Practica cercetării sociale. Iași, Editura Polirom [2005] (2010)

Domeniul Asistență Socială:

 • Payne, Malcolm, Modern Social Work Theory, 3rd edition, Palgrave Macmillan, 2005. (Traducerea în limba română: Payne, Malcolm Teoria modernă a asistenței sociale. Iași: Polirom (2011)
 • Babbie, Earl, The practice of social research. International edition. Wadsworth. 2013. (Traducerea în limba română: Babbie, Earl, Practica cercetării sociale. Iași, Editura Polirom [2005] (2010)

Metodologie de admitere 2023

Certificate lingvistice acceptate 2023 

Listă profesori coordonatori și domenii 2023 

Cerere de înscriere (2023)

Fișă de înscriere în limba română pentru candidații români (2023)

Fișă de înscriere în varianta bilingvă (română-engleză) – pentru candidații NON-UE (2023)

Fișă de înscriere în varianta bilingvă (română-engleză) – pentru candidații UE (2023)

Cererea de asumare a candidaturii – pentru locurile speciale pentru candidații rromi (2023)

Număr de locuri SDS 2023 și formă de finanțare – Sociologie și Asistență Socială

Model de subiecte admitere: Asistență Socială | Sociologie