Școala Doctorală de Sociologie

Presustinere: Valori prevalente în societatea contemporană românească și în societatea contemporană japoneză, 27 feb.

A N U N Ţ   În  ziua  de 27 februarie 2018 , ora 13,00 în sala de consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială va  avea  loc  presusţinerea    tezei  de doctorat intitulată:   Valori prevalente în societatea contemporană…

Sustinere abilitare – Laura Grunberg, 16.03, 14:00

ANUNŢ               În ziua de 16 martie, ora14.00 în Sala  deConsiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare  intitulată:   LOOKING AT SOCIETY THROUGH GENDER LENS RESEARCH IN THE SOCIOLOGY OF GENDER , de…