Sustinere – IDENTITATEA ETNICILOR GĂGĂUZI ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ, 17 decembrie 2018, ora 10,00

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  17 decembrie 2018, ora10,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

IDENTITATEA ETNICILOR GĂGĂUZI ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ,

 

de  către

ȚÎBRIGAN NICOLAE

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Conf.dr. Darie Cristea

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Dan Dungaciu

.

Referenţi oficiali:

1. prof.dr. Călin Cotoi;

2. Conf.dr. Mihai Milca;

3. C.ș.IIdr.Cristian Ion Popa.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Abiliare – BUZDUCEA DORU, 3.12, 15:00

ANUNŢ

 

În ziua de 3 decembrie  2018, ora15.00în Sala  de Consiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare intitulată:

SOCIAL WORK: HISTORY, RECENT DEBATES AND HIGH-RISK GROUPS

 de către       

BUZDUCEA DORU

 

-         Prof.univ.dr. Marian Preda  – Universitatea din București

-         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

C.S.I.dr. Sorin Cace – I.C.C.V , Academia Română

Abilitare – COJOCARU ȘTEFAN – MARIAN, 3.12, 10:00

ANUNŢ

 

În ziua de 3 decembrie  2018, ora10.00înSala  deConsiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare  intitulată:

APRECIATIVE APPROACH IN SOCIAL WORK

 de către       

COJOCARU ȘTEFAN – MARIAN

 

-         Prof.univ.dr. Marian Preda  – Universitatea din București

-         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

C.S.I.dr. Sorin Cace – I.C.C.V , Academia Română

Abilitare – COTOI S.-AL.-H. CĂLIN – NICOLAE – 6.12, 13:00

ANUNŢ

 

În ziua de 6 decembrie  2018, ora13.00înSala  deConsiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare  intitulată:

RESEARCH ON THE HISTORICITY OF THE SOCIAL AND THE SOCIAL SCIENCES

de către

COTOI S.-AL.-H. CĂLIN – NICOLAE

 

-         Prof.univ.dr. Liviu Chelcea  – Universitatea din București

-         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

-         Conf.univ.dr. Mihai Păunescu – SNSPA

Abilitare – DURNESCU IOAN, 6.12, 12:00

ANUNŢ

 

În ziua de 6 decembrie  2018, ora12.00înSala  deConsiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare  intitulată:

CRITICAL SOCIAL WORK WITH FORMER PRISONERS

de către

DURNESCU IOAN

 

-         Prof.univ.dr. Marian Preda  – Universitatea din București

-         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

-         C.S.I.dr. Sorin Cace – ICCV, Academia Română

Abilitare – GÎRLEANU DANIELA – TATIANA (ȘOITU), 3.12, 12:00

ANUNŢ

 

În ziua de 3 decembrie  2018,ora12.00înSala  deConsiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare  intitulată:

PERSOANA ÎN SOCIETATE. CONTEXTE ȘI RESURSE PENTRU DEZVOLTARE ȘI CERCETARE ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ

 

 de către       

GÎRLEANU DANIELA – TATIANA (ȘOITU)

 

 

-         Prof.univ.dr. Marian Preda  – Universitatea din București

-         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

-         C.S.I.dr. Sorin Cace – I.C.C.V , Academia Română

Abilitare – GOIAN COSMIN – ȘTEFAN, 3.12, 13:00

ANUNŢ

 

În ziua de 3 decembrie  2018, ora13.00înSala  deConsiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare  intitulată:

COMMUNICATION, TERMINOLOGICAL AND EDUCATIONAL PURSUITS IN SOCIAL WORK

 

 de către        

GOIAN COSMIN – ȘTEFAN

 

-         Prof.univ.dr. Marian Preda  – Universitatea din București

-         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

-         C.S.I.dr. Sorin Cace – I.C.C.V , Academia Română

Abilitare – IOVU MIHAI BOGDAN, 6.12, 10:00

ANUNŢ

 

În ziua de 6 decembrie  2018, ora10.00înSala  deConsiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare  intitulată:

PROTECȚIA COPILULUI CA DOMENIU AL ASISTENȚEI SOCIALE LA NIVEL MACROSOCIAL

 de către       

IOVU MIHAI BOGDAN

 

-         Prof.univ.dr. Marian Preda  – Universitatea din București

-         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

-         C.S.I.dr. Sorin Cace – I.C.C.V , Academia Română

Abilitare – HÂNCEAN MARIAN – GABRIEL, 3.12, 16:00

ANUNŢ

 

În ziua de 3 decembrie  2018, ora16.00înSala  deConsiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare  intitulată:

REȚELE SOCIALE ȘI ORGANIZAȚII

de către

HÂNCEAN MARIAN – GABRIEL

 

-         Prof.univ.dr. Marian Preda – Universitatea din București

-         Prof.univ.dr. Mihaela Vlăsceanu – SNSPA

-         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

Abilitare – LAZĂR FLORIN – 6.12, 11:00

ANUNŢ

 

În ziua de 6 decembrie  2018, ora11.00înSala  deConsiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare  intitulată:

THE DEVELOPMENT OF SOCIAL WORK IN ROMANIA. PERSPECTIVES ON POLICY, PROFESSION AND RESEARCH

 

 de către       

LAZĂR FLORIN

-         Prof.univ.dr. Marian Preda  – Universitatea din București

-         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

-         C.S.I.dr. Sorin Cace – I.C.C.V , Academia Română