Sustinere – IDENTITATEA ETNICILOR GĂGĂUZI ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ, 17 decembrie 2018, ora 10,00

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  17 decembrie 2018, ora10,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

IDENTITATEA ETNICILOR GĂGĂUZI ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ,

 

de  către

ȚÎBRIGAN NICOLAE

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Conf.dr. Darie Cristea

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Dan Dungaciu

.

Referenţi oficiali:

1. prof.dr. Călin Cotoi;

2. Conf.dr. Mihai Milca;

3. C.ș.IIdr.Cristian Ion Popa.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.