Școala Doctorală de Sociologie

Susținere publică, 17.06, 14:00 – Migrația prin detașare…

În ziua de 17 iulie 2018, ora 14,00 la Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată: MIGRAȚIA PRIN DETAȘARE A MUNCITORILOR ROMÂNI ÎN CONSTRUCȚII ȘI ÎN INDUSTRIA…

Presustinere 27.06, 11:00 – The Village as Quest for Modernity: On the Bucharest Sociological School and the Romanian Alternative Way

A N U N Ţ   În  ziua  de 27 iunie 2018, ora 11,00 în sala de consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială va  avea  loc  presusţinerea    tezei  de doctorat intitulată:   The Village as Quest for Modernity:…