Școala Doctorală de Sociologie

Sustinere – VIDEO GAMES POTENTIAL FOR SOCIAL CHANGE – 06 Nov, 12:00

A N U N Ţ   În  ziua  de  6 noiembrie 2018, ora 12,00 la Sala de Consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat intitulată:   VIDEO GAMES POTENTIAL FOR…

Presustinere – REPREZENTĂRI SOCIALE ALE IMAGINII CORPULUI ÎN LUMEA CARCERALĂ – 8 Oct., 13:00

A N U N Ţ   În  ziua  de 8 octombrie  2018 , ora 13,00 în sala de consiliu a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială va  avea  loc  presusţinerea    tezei  de doctorat intitulată:   REPREZENTĂRI SOCIALE ALE IMAGINII CORPULUI…