Sustinere – VIDEO GAMES POTENTIAL FOR SOCIAL CHANGE – 06 Nov, 12:00

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  6 noiembrie 2018, ora 12,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

VIDEO GAMES POTENTIAL FOR SOCIAL CHANGE. A QUALITATIVE ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF GENDER AND AGE AS INSTITUTIONS THROUGH VIDEO GAMES,

 

de  către

TOMA ELISABETA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Conf.dr. Darie Cristea

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Cosima Rughiniș

.

Referenţi oficiali:

1. prof.dr. Lazăr Vlăsceanu;

2. C.ș.I dr. Valentina Pricopie;

3. Prof.dr. Michael Flaherty.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Presustinere – REPREZENTĂRI SOCIALE ALE IMAGINII CORPULUI ÎN LUMEA CARCERALĂ – 8 Oct., 13:00

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 8 octombrie  2018 , ora 13,00 în sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  presusţinerea    tezei  de
doctorat intitulată:

 

REPREZENTĂRI SOCIALE ALE IMAGINII CORPULUI ÎN LUMEA CARCERALĂ – DE LA CORPUL LIBER LA CORPUL ÎNCHIS,

de  către

 

BĂRBULESCU (PREDA) ALEXANDRA MIHAELA

 

 

în vederea avizării pentru susținerea publică

 

 

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Dumitru Batâr

Membri:

1. prof.dr. Doru Buzducea;

2. conf.dr. Adrian Dan;

3. prof. dr.Gabriel Jderu.