Sustinere 19.07, 10:00 – Abandonul scolar in Romania, R. Liseanu

În  ziua  de  19 iulie 2019, ora 10,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

ABANDONUL ȘCOLAR DIN ROMÂNIA, ÎNTRE MISTIFICARE ȘI REALITATE. MOTIVE, RESPONSABILI, PROVOCĂRI,

 

de  către

LISEANU(LISEANU-BĂLAN) RODICA CRISTINA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof.dr. Gabriel Jderu

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Poliana Ștefănescu

.

Referenţi oficiali:

1. Prof.dr. Georgeta Ghebrea;

2. C.ș dr. Nicolae Perpelea;

3. C.ș.dr. Otilia Apostu.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

 

 

 

 

D.A.

PRESUSTINERE – 02.04, 16:00 – Legitimising homeopathy in the Romanian medical landscape, Alexandra Ciocanel

În  ziua  de 2 aprilie 2019 , ora 16:00 în Sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  presusţinerea  tezei de
doctorat intitulată:

 

Blurring and constructing boundaries: legitimising homeopathy in the Romanian medical landscape,

de  către

 

Ciocănel Alexandra

 

 

în vederea avizării pentru susținerea publică

 

 

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Cosima Rughiniș

Membri:

  1. Prof. Dr. Călin Cotoi
  2. Prof. Dr. Marian Preda
  3. Prof. Dr. Lazăr Vlăsceanu

 

SUSTINERE – 28.03, 12:00 – VULNERABILITATEA ȘI RISCUL DE DEZASTRU. INUNDAȚIILE ÎN COMUNITĂȚI RURALE ROMÂNEȘTI, Anca Mihai

În  ziua  de 28 martie 2019, ora 12,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

VULNERABILITATEA ȘI RISCUL DE DEZASTRU. INUNDAȚIILE ÎN COMUNITĂȚI RURALE ROMÂNEȘTI,

 

de  către

 

MIHAI ANCA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 REZUMAT

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Conf.dr. Darie Cristea

 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Doru Buzducea

 

.

Referenţi oficiali:

1. prof.dr. Florin Lazăr.;

2. prof.dr. Cosmin Goian;

3. conf.dr. Mihai Bogdan Iovu.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

SUSTINERE – 15.03, 14:00 – LOCUIRE SOCIALĂ ÎN BUCUREȘTI – Irina Zamfirescu

În  ziua  de  15 martie 2019, ora 14,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

LOCUIRE SOCIALĂ ÎN BUCUREȘTI,

 

de  către

ZAMFIRESCU IRINA MARIA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 REZUMAT

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Conf.dr. Darie Cristea

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Liviu Chelcea

.

Referenţi oficiali:

1. Conf.dr.Raluca Irofti;

2. Prof.dr. Mihai Dinu Gheorghiu;

3. Prof.dr. Eniko Vincze.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Presustinere – 18.01, 10:00: SEPARAȚI DAR ÎMPREUNĂ. MIGRAȚIA TRANSNAȚIONALĂ A RROMILOR

­

UNIVERSITATEA  DIN  BUCUREŞTI

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ŞCOALA DOCTORALĂ SOCIOLOGIE

 

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 18 ianuarie 2019, ora 10,00 în sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  presusţinerea    tezei  de
doctorat intitulată:

 

SEPARAȚI DAR ÎMPREUNĂ. MIGRAȚIA TRANSNAȚIONALĂ A RROMILOR

 

de  către

 

BLEAHU ANA

 

 

în vederea avizării pentru susținerea publică

 

 

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Dumitru Sandu

Membri:

1. Conf.dr. Adrian Dan;

2. conf.dr. Alfred Bulai;

3. C.ș.I dr. Monica Stănculescu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustinere – IDENTITATEA ETNICILOR GĂGĂUZI ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ, 17 decembrie 2018, ora 10,00

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  17 decembrie 2018, ora10,00 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

IDENTITATEA ETNICILOR GĂGĂUZI ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ,

 

de  către

ȚÎBRIGAN NICOLAE

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Conf.dr. Darie Cristea

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Dan Dungaciu

.

Referenţi oficiali:

1. prof.dr. Călin Cotoi;

2. Conf.dr. Mihai Milca;

3. C.ș.IIdr.Cristian Ion Popa.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Abiliare – BUZDUCEA DORU, 3.12, 15:00

ANUNŢ

 

În ziua de 3 decembrie  2018, ora15.00în Sala  de Consiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare intitulată:

SOCIAL WORK: HISTORY, RECENT DEBATES AND HIGH-RISK GROUPS

 de către       

BUZDUCEA DORU

 

-         Prof.univ.dr. Marian Preda  – Universitatea din București

-         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

C.S.I.dr. Sorin Cace – I.C.C.V , Academia Română

Abilitare – COJOCARU ȘTEFAN – MARIAN, 3.12, 10:00

ANUNŢ

 

În ziua de 3 decembrie  2018, ora10.00înSala  deConsiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare  intitulată:

APRECIATIVE APPROACH IN SOCIAL WORK

 de către       

COJOCARU ȘTEFAN – MARIAN

 

-         Prof.univ.dr. Marian Preda  – Universitatea din București

-         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

C.S.I.dr. Sorin Cace – I.C.C.V , Academia Română

Abilitare – COTOI S.-AL.-H. CĂLIN – NICOLAE – 6.12, 13:00

ANUNŢ

 

În ziua de 6 decembrie  2018, ora13.00înSala  deConsiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare  intitulată:

RESEARCH ON THE HISTORICITY OF THE SOCIAL AND THE SOCIAL SCIENCES

de către

COTOI S.-AL.-H. CĂLIN – NICOLAE

 

-         Prof.univ.dr. Liviu Chelcea  – Universitatea din București

-         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

-         Conf.univ.dr. Mihai Păunescu – SNSPA

Abilitare – DURNESCU IOAN, 6.12, 12:00

ANUNŢ

 

În ziua de 6 decembrie  2018, ora12.00înSala  deConsiliu  a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de abilitare  intitulată:

CRITICAL SOCIAL WORK WITH FORMER PRISONERS

de către

DURNESCU IOAN

 

-         Prof.univ.dr. Marian Preda  – Universitatea din București

-         Prof.univ.dr. Horațiu Rusu – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

-         C.S.I.dr. Sorin Cace – ICCV, Academia Română