Susținere – 25.09, 11:30, Anticiparea evoluțiilor și adecvarea educației la piața muncii

În  ziua  de  25 septembrie 2018, ora11,30 la Sala de Consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

ANTICIPAREA EVOLUȚIILOR ȘI ADECVAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE LA CEREREA PIEȚEI MUNCII,

 

de  către

 

MOCANU MARIANA-CRISTINA

         în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof.dr. Cosima Rughiniș

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Marian Preda

 

 

Referenţi oficiali:

1. Prof.dr. Lazăr Vlăsceanu;

2. Prof.dr. Călin Hințea;

3. Prof.dr. Tudorel Andrei.

 

 

 

 

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.