Sustinere: Impactul religiozitatii asupra calitatii vietii…/8 dec., 12:00

A N U N Ţ

În ziua de 8 decembrie 2017, ora 12,00 la Sala de Consiliu

a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va avea loc susţinerea publică a tezei de

doctorat intitulată:

IMPACTUL RELIGIOZITĂȚII ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII
TINERILOR ÎN CONTEXTUL SOCIAL ACTUAL,

de către

BĂRBOIU (BESOIU) RAMONA

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în SOCIOLOGIE
Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
Preşedinte:
Prof.dr. Doru Buzducea
Conducător de doctorat:
Prof. dr. Dumitru Batâr
.
Referenţi oficiali:
1. conf.dr. Adrian Dan;
2. prof.dr. Nicu Gavriluță;
3. conf.dr. Ioan Pășcuță.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.