Presustinere: Comportamentul antisocial al femeilor / 27.09.2017, 14:30

A N U N Ţ – Presustinere / Comportamentul antisocial al femeilor / 27.09.2017, 14:30

În ziua de 27 septembrie 2017, ora 14,30 în sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va avea loc presusţinerea tezei de
doctorat intitulată:

COMPORTAMENTUL ANTISOCIAL AL FEMEILOR-PROIECȚII IDENTITARE,

de către

BALHUI (NEAGU) CARMEN-MARIANA

în vederea avizării pentru susținerea publică

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Ana Rodica Stăiculescu
Membri:
1. prof. Poliana Ștefănescu;
2. prof. Cosima Rughiniș;
3. conf.Laura Grunberg.