Presustinere: Analiza fenomenelor emergente / 25.09.2017, 13:00

A N U N Ţ – Analiza fenomenelor emergente / 25.09.2017, 13:00

În ziua de 25 SEPTEMBRIE 2017 , ora 13,00 în sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va avea loc presusţinerea tezei de
doctorat intitulată:

ANALIZA FENOMENELOR EMERGENTE PENTRU A RĂSPUNDE PROVOCĂRILOR ,

de către

IRIMIA ALINA ELENA

în vederea avizării pentru susținerea publică

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Marian Zulean
Membri:
1. prof.dr. Marian Preda;
2. prof. dr. Adrian Curaj;
3. conf. dr. Liviu Andreescu.