Presusținere: Dimensiuni ale discriminării pers. cu dizabilitati – 28.09.2017, 13:00

A N U N Ţ – Dimensiuni ale discriminării pers. cu dizabilitati – 28.09.2017, 13:00

În ziua de 28 septembrie 2017 , ora 13,00 în sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va avea loc presusţinerea tezei de
doctorat intitulată:

Dimensiuni ale discriminării în plan socio-profesional a persoanelor cu dizabilități din România,
de către

GIURAN (DICU) SEVASTIA LIZUCA

în vederea avizării pentru susținerea publică

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Dumitru Batâr
Membri:
1. prof.dr. Doru Buzducea;
2. conf.dr. Adrian Dan;
3. prof. dr.Emilian Dobrescu.