Publicatii doctoranzi 2019

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Universitatea din București

 

Raport de calitate

Activitatea de cercetare a doctoranzilor

Școala doctorală de sociologie

2019

 

I.           Articole publicate  în reviste indexate ISI Web of Science

 

 1. Ilinca, C., Preda, M., Matei, Ș., Cutler, S.J., Tăutu, O. & Dorobanțu, M. (2019). “Predictors of Perceived Salt Intake and Actual Salt Intake in Romania: Implications for Public Policy.” Revista de Chimie 70(10):3622–26.
 2. Mitran, I. & Enache, T. (2019). Vernacular and Urban-Influenced Housing Types in Constanța County in the 20th Century. In Decision Making in Social Sciences: Between Traditions and Innovations. Link: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30659-5_18?fbclid=IwAR0J0jwtJwsJ-ZhjBuVUw9L1iX3e_Xyl4i-oyYwELdR317nfmM4snn6AzGs

 

II.           Articole în reviste indexate BDI (conform metodologiei CNATDCU) și capitole în volume în edituri internaționale

 

 1. 1.       Dumitrescu, R.M. (2019). „The Romanian Physicians’ Disciplinary Liability – a Retrospective Study”. In Modern Medicine, Vol. 26, No. 3, pp. 119-127, disponibil la: https://medicinamoderna.ro/wp-content/uploads/2019/09/The-Romanian-Physicians-Disciplinary-Liability-a-Retrospective-Study.pdf
 2. 2.       Dumitrescu, R.M. (2019). „The phenomenon of medical malpractice in Romania – ethical perspectives” – „Fenomenul malpraxisului medical în România – Perspective etice (partea I)”, Medic.ro, Nr. 131 (5/2019), pp. 20-24, doi: 10.26416/Med.131.5.2019 disponibil la: https://www.medichub.ro/reviste/medic-ro/fenomenul-malpraxisului-medical-in-romania-perspective-etice-partea-i-id-2580-cmsid-51
 3. 3.       Dumitrescu, R.M. (2019). „The phenomenon of medical malpractice in Romania – ethical perspectives” – „Fenomenul malpraxisului medical în România – Perspective etice (partea II)”, Medic.ro, Nr. 132 (6/2019), pp. 20-25, doi: 10.26416/Med.132.6.2019 disponibil la: https://www.medichub.ro/reviste/medic-ro/fenomenul-malpraxisului-medical-in-romania-perspective-etice-partea-a-ii-a-id-2653-cmsid-51
 4. 4.       Mihăilă, B. (2019). The impact of transnational co-authorship on the scientific quality of academic researchers-Case Studies: Slovenia, Poland and Romania. International Review of Social Research, 8(2), pp.129-142. Doi: 10.2478/irsr-2018-0015
 5. 5.       Rodideal, A.A. (2019). “Causes-Solution Tree: Parents are the Main Actors Expected to Mediate Children Online Activities” . In Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences vol. 8, No 1/ 2019.
 6. 6.       Rodideal, A.A. (2019). Digital Natives Romanians Can Hardly Imagine Life without Internet  în Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques No.62 / 2019.
 7. 7.       Stoica, A.-A. (2018). Homophily in co-autorship networks. International Review of Social Research 8(2), 119–128. https://doi.org/https://doi.org/10.2478/irsr-2018-0014
 8. 8.       Stoicescu, M. (2019). The globalized online dating culture: Reframing the dating process through online dating. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 10(1).
 9. 9.       Teoroc, C.A. (2019). „Comunităţi terapeutice pentru tratarea adicţiei de droguri în europa şi românia. Ipoteze validate în cadrul comunităţii terapeutice din penitenciarul Bucureşti-Jilava”. În Volumul Conferinței naționale cu participare internațională DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. Evoluție, Tendințe și Perspective. EDIȚIA A IV-A.
 10. 10.    Teoroc, C.A. (2019). „Recidiva – factor determinant în adaptarea deţinuţilor la mediul penitenciar”, cu psiholog Andreea Cană și psiholog Miana Grebenar. În Volumul Conferinței naționale cu participare internațională DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. Evoluție, Tendințe și Perspective. EDIȚIA a IV-a.
 11. 11.    Toma, L. (2019). Conditions of mediation: phenomenological perspectives on media, The Journal of International Communication, DOI: 10.1080/13216597.2019.1650091, published online: 06 Aug 2019, https://doi.org/10.1080/13216597.2019.1650091
 12. 12.    Voicu (Bordeianu) I.M. (2019). The social construction of menopause as disease: A literature review. COMPASO, 2(2018). ISSN 2068-0317.

 

III.           Cărți publicate ca unic autor la edituri din străinătate

 

 

 

IV.           Cărți publicate ca unic autor la edituri naționale

 

 

 1. Mihail, A.T. (2019). Aproape oameni. Viața socială a transplantului renal. București: Tritonic.

 

V.           Cărți publicate în colaborare la edituri din străinătate

 

 

VI.           Cărți publicate în colaborare la edituri naționale

 

 1. Sandu, D., Vasile, M. & Ilinca, C. (2019). Integritatea academică la studenți: sondaj în Universitatea din București. București: Universitatea din București.

 

VII.           Volume coordonate (ca unic editor sau în coordonare)

 

 1. Croitoru, C., Becuț Marinescu, A. & Oană, I. (coord.) (2019). La vitalité culturelle des villes de Roumanie 2018. București: Universul Academic.
 2. Mitran, I. (2019). Islamic Studies Issue. Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics. Link: https://www.ethnophilosophical-journal.de/p/islamic-issue.html

 

VIII.           Captiole în volume coordonate

 

 1. Dobre, A. & Lambru, M. (2019). Studiu comparativ. Disponibil la: https://eu-russia-csf.org/wp-content/uploads/2019/04/190327_RU-EU_Report2018_allpages.pdf
 2. Dubrow, J.K. & Ilinca, C. (2019). “Quantitative Approaches to Intersectionality Research: New Methodological Directions and Implications for Policy Analysis.” in The Palgrave Handbook of Intersectionality in Public Policy. The Politics of Intersectionality, edited by O. Hankivsky and J. Jordan-Zachary. Cham: Palgrave Macmillan.
 3. Oană, I. (2019). „Accesul la cultură  și beneficiile asociate”, în Croitoru, C., Becuț Marniescu, A. (coord.) (2019). Barometrul de Consum Cultural 2018. Dinamica sectorului cultural în anul Centenarului Marii Uniri. București: Universul Academic.

 

IX.           Studii în volume ale unor conferințe indexate ISI (ISI Proceedings)

 

 1. Dumitrescu R.M. & Dumitrescu, I.M. (2019). „Disclosure of Personal Data and Medical Data in Litigable Medical Situations; from Protecting Person’s Dignity to Ensuring the Right to Information”. In PROCEEDINGS OF The XIIIth National Conference on Bioethics with international participation (Iasi, Romania, 8th-10th of November 2018), Filodiritto Publisher, (Ed) Beatrice Gabriela Ioan, First Edition March 2019 disponibil la: www.filodiritto.com/proceedings/proceedings
 2. Hosszu, A., Rosner, D. & Flaherty, M. (2019). Sleep Tracking Apps’ Design Choices: A Review in 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS).
 3. 3.       Stoicescu, M., Matei, S., & Rughinis, R. (2019). Sharing and Privacy in Dating Apps. In 2019 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS) (pp. 432-437). IEEE.
 4. Zulean, M., Druga, F. & Prelipcean, G. (2019). From Hindsight to Foresight: using collaborative methodologies to tackle the wicked problems and improve the Emergency System. In ISCRAM Digital Library. Available at http://idl.iscram.org/files/marianzulean/2019/1962_MarianZulean_etal2019.pdf
 5. Zamfirescu, R.-G., Rughiniş, C., Hosszu, A. & Cristea, D. (2019). Cyber-Security Profiles of European Users: A Survey, Workshop DS-CSCL-2019 (II), CSCS22 – 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL SYSTEMS AND COMPUTER SCIENCE, May 28-30th, 2019 University POLITEHNICA of Bucharest. Proceedings of CSCS22, IEEE Conference Publishing Service, 2019. https://cscs22.hpc.pub.ro/wp-content/uploads/2019/05/CSCS22-final_program-1.pdf

 

X.           Articole publicate în reviste neindexate

 

 1. Barabaș, T. (2019). ‘In(k)scribed Identities: A Sociological Analysis of Catholic Croat Tattoos’. AM Journal of Art and Media Studies, No. 18.
 2. Frunză (Tonț), S. (2019). “De ce proiecte europene”, publicat în broșura Simpozionului Național Școala și Viața, ISSN – 1844-6000, organizat de Casa Corpului Didactic Ialomița.
 3. Hosszu, A. (2019). Sociological Perspectives in Critical Data Studies in Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, volume 10, number 1, summer 2019.
 4. Nae, O.M. (2019). ”Contemplându-l pe Sisif”, publicat în revista Concept, revistă universitară reprezentativă pentru domeniul Artele spectacolului (teatru, coregrafie, cinematografie, media și muzică) editată de Departamentul de Cercetare al Universității Naționale de Arta Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București (în iunie 2019).
 5. Pînzaru, C. (2019). „Panem et Circensis”-Epoca postindustrială: inutilii; Reporter Global (ediția românească a The Economist) nr. 69, 18-24 octombrie 2019, pag. 46.
 6. Popa, S. (2019). Learning in the newsroom: media intrastructures and the invisible work of technological learning among journalists. Revista de Sociologie aplicata: http://sociologieaplicata.ro/?page_id=325 Septembrie 2019.
 7. Popa, S. (2019). Erori in redactia de stiri: Definirea proceselor de mentenanta si calibrare. Revista de Sociologie aplicata. http://sociologieaplicata.ro/?page_id=325, Septembrie 2019.

 

XI.           Participări la conferințe naționale

 

 1. Dan, D. (2019). Conferința Anuală a Cercetării în Asistență Socială și Sociologie, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 2019.
 2. Marinescu, A.Ș. (2019). Conferința Măsuri de prevenire și combatere a violenței organizată de Direcția Generală de  Asistență Socială Voluntari, județul Ilfov.
 3. Nae, O-M. (2019). Identitatea culturală și națională în era multiculturală, organizată de Universitatea Națională de Arta Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București.
 4. Phoung, N.Q. (11.2019). “Vietnamese Migrant Workers in Romania: Life and Risks”. Paper presented at Workshop at Institute of Sociology “Violență, criminalitate și siguranță personală în mediul urban”.
 5. Rodideal, A.A. (2019). “Revealing child-effect: analysing the relationship between children, parents and teachers in online and offline world” la Conferința Națională a Doctoranzilor din Consorțiul “Universitaria”, 26-27.09.2019, București.
 6. Stoicescu, M. (2019). Conferința Națională SSR „Homo Sociologicus 2.0”, Păltiniș, 2019.
 7. Stoicescu, M. (2019). Conferinta Doctoranzilor din Consortiul Universitaria, București, 2019.
 8. Teoroc, C. (2019). Conferința națională ”Comunități terapeutice în sistemul penitenciar românesc – 20 de ani”– ediția I, Jilava, 21 mai.

 

XII.           Participări la conferințe internaționale organizate în România

 

 

 1. Dobre, A. (Iunie 2019). Conferința Ciriec – Conferința internațională de economie socială – București.
 2. Dung, L.T.K. (2019). Vietnamese migrant worker in Romania: life and risks. Paper presented at Workshop in Sociology and Social work department, Bucharest University.
 3. Dung, L.T.K. (2019). Building a professional social work education in Vietnam: issues to meet social needs. Paper presented at International conference Social work in Romania, Bucharest University.
 4. Druga, F. (27-29 noiembrie 2019). Global Facility for Disaster Reduction and Recovery / World Bank și Departamentul pentru Situații de Urgență / Ministerul Afacerilor Interne. Understanding Risk Europe (UR Europe). Innovetive for Resilience. București, Palatul Parlamentului.
 5. Hâncean, M.-G., Oană, I. & Stoica, A.-A. (2019). Social network analysis in Romania (SoNAR 2019), București, România, cu lucrarea Flows of economic remittances within transnational social fields.
 6. Hosszu, A. & Botezatu, M.A. (2019). Qualitative Research in Communication, National University of Political Science and Administration, Bucharest, September 26th – 27th, 2019: “Communication approaches within the National Program for Cervical Cancer Screening in Romania”.
 7. Hosszu, A., Rosner, D. & Flaherty, M. (2019). International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), Bucharest, 20-22 May 2019: “Sleep Tracking Apps’ Design Choices: A Review”.
 8. Ilinca, C. & Cutler, S.J. (2019). Romanian Disability Statistics: The Relationship between Self-Rated Hearing and Memory. Bucharest: The Social Work International Conference (November 7, 2019).
 9. Mihăilă, B. (2019). Social Network in Romania (SoNAR) 2019 international workshop, September, 06th, Bucharest, Romania. The impact of homphily in finding a job by migrants. Available at: https://www.eusn2019.ethz.ch/
 10. Mitran, I. (2019). ATELIERELE GUSTI din cadrul Institutului de Entografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române. Lucrare Vernacular and Urban-Influenced Housing Types in Constanța County in the 20th Century.
 11. Nanu, I. (2019). SEA16 – The International Conference of Cross-Cultural Competence, 22nd – 23rd of November 2019 Iasi, Romania – OBJECTIVE VS. SUBJECTIVE IN THE HUMAN RESOURCES EVALUATION PROCES.
 12. Phoung, N.Q. (25th September 2019). “Story of Vietnamese Migrants Worker in Romania: Qualitative Research in Healthcare”. Paper presented at 4th International Conference “Qualitative Research in Communication”, Bucharest.
 13. Phoung, N.Q. (8th November 2019). “Building a Professional Social Work Education in Vietnam: Issues to Meet Social Needs”. Paper presented at 4th edition of the Social Work International Conference (SWIC) 2019, “The Place and Role of Social Work in the 2020s and Beyond”, Bucharest.
 14. Rodideal, A.A. (2019). Digital Natives Romanians Can Hardly Imagine Life without Internet la Conferința Internațională “CEPOS 9th International Conference after Communism. East and West under Scrutiny 2019”, 29-30 March, 2019, Craiova.
 15. Rodideal, A.A. (2019). Causes-Solution Tree: Parents are the Main Actors Expected to Mediate Children Online Activities” la Conferința Internațională “12th Lumen International Scientific Conference RETHINKING SOCIAL ACTION. CORE VALUES IN PRACTICE”, 15-17 May, Iași.
 16. Rodideal, A.A. (2019). “Use and consequences of humour and irony in the online activities of digital native children” la Conferința Internaționala “Limba si Literatura. Repere identitare în context European”, Pitesti, 14-16.06.2019, ce a fost publicată în volumul conferinței.
 17. Simion, G. (2019). Qualitative Research in Communication (București, 26-27.09.2019).
 18. Stoicescu, M. (2019). 4th International Conference, Qualitative Research in Communication, NUPSPA, Bucharest, September 26th – 27th, 2019.
 19. Stoicescu, M. (2019). The 22nd International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS22), Bucharest, Romania, May 28 to May 30, 2019.
 20. Teoroc, C. (2019). 4th Edition of Social Work International Conference (SWIC) 2019 – “The Place and the Role of Social Work in the 2020s and Beyond”, Paper “The Impact of the Therapeutic Community Program on the Inmates Known with a History of Consumption of Drugs in the Bucharest-Jilava Penitentiary “. Bucuresti, 7-8 noiembrie 2019.
 21. Toma, L. (2019). British Sociological Association Regional Postgraduate Event “These are a few of my favorite things”: Exploring the Value of Material Culture in the Everyday – University of Sheffield, March 1st 2019. https://www.sheffield.ac.uk/socstudies/events/bsa-pgr-regional-event
 22. Toma, L. (2019). International Conference on Communication and Media Studies “Media, Data and Society”, organized by London Centre for Interdisciplinary Research, Birkbeck, University of London, August 10st 2019.
 23. Toma, L. (2019). European Sociological Association PhD Summer School – Manchester, August 17-19th 2019.
 24. Zamfirescu, R.-G., Rughiniş, C., Hosszu, A. & Cristea, D. (2019). Cyber-Security Profiles of European Users: A Survey, Workshop DS-CSCL-2019 (II), CSCS22 – 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL SYSTEMS AND COMPUTER SCIENCE, May 28-30th, 2019 University POLITEHNICA of Bucharest. Proceedings of CSCS22, IEEE Conference Publishing Service, 2019. https://cscs22.hpc.pub.ro/wp-content/uploads/2019/05/CSCS22-final_program-1.pdf

 

XIII.           Participări la conferințe internaționale organizate în străinătate

 

 1. Barabaș, T. (2019). Tattoo Narratives Behind Bars în cadrul Storytelling and the Body All Inclusive Interdisciplinary Conference organizat de Progressive Connexions Interdisciplinary Life (15-16.07.2019, Verona, Italia).
 2. Barabaș, T. (2019). Bending the Bed of Procrustes. A Case Study of Gogea Mitu from the Circus Stage to the Boxing Ring la conferința internațională Staged Otherness, East-Central European Responses (1850-1939), organizată de Central European University; Institute of Ethnology, RCH, Hungarian Academy of Sciences; Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences (17-18 January 2019, Budapesta, Ungaria).
 3. Cutler, S.J. & Ilinca, C. (2019). PO18.8. Hearing and Cognition: Evidence from Non-Western Nations and from Israel, England, and Ireland. The Hague, Netherlands: 29th Alzheimer Europe Conference: Making dementia a European priority (23-25 October 2019).
 4. Dobre, A. (2019). Prezentarea Studiului comparativ cuprins în ‘2018 Report on the State of Civil Society in the EU and Russia’. Bratislava, Slovakia.
 5. Dung, L.T.K. (2019). Socialization: The key to success of the Quoc Ngu (the national language)  revolution in the early twentieth century. Paper presented at Da Nang City Historical Science Association, Tao Dan Thu Quan Company. Published in International conference of “100 years Chu Quoc Ngu” in Vietnam.
 6. Dung, L.T.K. (2019). Practicing Social Work in Schools in Vietnam. Paper presented at University of Elbasan, Albania and published in International conference: “Achievements and challenges of social work profession in Albania”.
 7. Hâncean, M.-G., Oană, I. & Stoica, A.-A. (2019). The 4th European Conference on Social Networks (EUSN 2019), Zurich, Elveția, cu lucrarea Flows of Economic Remittances Within Social Transnational Fields. În cadrul panelului G3 (3/3) – Migration, Transnationalism and Social Networks.
 8. Hosszu, A., Stoicescu, M. & Botezatu, M. (2019). Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging. 14th Conference of the European Sociology Association, Manchester, United Kingdom, 20 – 23 August 2019: “Making Sense of Algorithmic Bias in Communities of Knowledge”.
 9. Obrinteschi Iancu, I.D. (28th November 2019). El Colegio Nacional de Educacion Profesional Tehnica. „Parenting in penitenciar” și „Curajul de a fi femeie”, serie de conferințe pe tema Imputernicirii femeilor.
 10. Mihăilă, B. (2019). 4th European Conference on Social Networks (EUSN 2019), given by ETH Zurich and University of Zurich, Switzerland. Paper presented The impact of homphily in finding a job by migrants. September 9th – 12th 2019. See more details here: https://www.eusn2019.ethz.ch/
 11. Mihăilă, B. (2019). Participant at the “Summer Course”. 10th Summer Course on Personal Networks, given by the Universitat Autonoma de Barcelona, Spain. July 1st-5th (the courses were assigned 2 ECTS credits). See more details here: http://grupsderecerca.uab.cat/egolab/10th_summer_school
 12. Popescu, A.B. (2019). ESSENTIALs of Security Conference – Linking Theory and Practice across Disciplines, Haga, Olanda.
 13. Simion, G. (2019). „Europe and beyond: boundaries, barriers and belonging” – 14th Conference of the European Sociological Association (Manchester, Marea Britanie, 20-23.08.2019).
 14. Stoica, A.-A. (2019). Participant at the “Summer Course”. 10th Summer Course on Personal Networks, given by the Universitat Autonoma de Barcelona, Spain. July 1st-5th (the courses were assigned 2 ECTS credits). See more details here: http://grupsderecerca.uab.cat/egolab/10th_summer_school
 15. Teoroc, C. (2019). 17th Conference of the European Federation of the Therapeutic Communities – “Everything Flows: Change in Therapeutic Communities for Addiction”, Paper “In-prison Therapeutic Communities in Romania and the Republic of Moldova – International cooperation on therapeutic communities”, cu terapeut Rune Hafstad, Comunitatea Terapeutică Phoenix Haga din Norvegia. Thessaloniki, 19-20 septembrie 2019.

 

XIV.           Proiecte de cercetare cu finanțare națională de la bugetul de stat

 • Membru
 1. Ilinca, C.: Colectare și analiză de date în cadrul proiectului „Calitate, Integritate, Transparență” (CNFIS-FDI). Angajator: Universitatea din București. Perioada de implementare: 01.10.2019-15.12.2019.
 2. Oană, I., Mihăilă, B. & Stoica, A.-A. ICONIC- Longitudinal Analysis of Co-authorship Networks and Citations in Academia. PN-III-P1-1.1-TE2016-0362 (2018 – 2020). See:https://uefiscdi.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente.

 

XV.           Proiecte de cercetare cu finanțare națională din fonduri private

 • Coordonator
 1. Pînzaru, C.: „Costurile reale ale GRP în publicitatea difuzată de televiziunea din România”, proiect finanțat de GMC Media&Advertising, martie-decembrie 2019.

 

XVI.           Proiecte de cercetare cu finanțare din fonduri europene

 

 

 

XVII.           Proiecte de cercetare cu finanțare internațională din alte surse decât cele europene

 • Coordonator
 1. Mihail, A.T.: Post-communist pitches: the decline of Bucharest’s industrial football (infra)infrastructures.

 

 • Membru
 1. Ilinca, C.: Consultant pe termen scurt (dezvoltarea literaturii de specialitate și crearea de instrumente de cercetare) în proiectul “Consolidating the Coordination Mechanism to Implement the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities”. Banca Mondială. Perioada de colaborare: 08.04.2019 – 19.06.2019; 19.07.2019 – 10.10.2019.
 2. Oană, I., Mihăilă, B. & Stoica, A.-A. (2019). ORBITS-”The Role of Social Transnational Fields in the Emergence, Maintenance and Decay of Ethnic and Demographic Enclaves​” (2016-2020), funded by the Spanish Ministry of Economy, Industry and Competitiveness. See: http://pagines.uab.cat/orbits/en

 

XVIII.           Studenți implicați în proiecte de cercetare

 • Membru
 1. 1.     Mihăilă, B.:       

                                           i.         ICONIC- Longitudinal Analysis of Co-authorship Networks and Citations in Academia. PN-III-P1-1.1-TE2016-0362 (2018 – 2020).  See: https://uefiscdi.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente.

                                          ii.         ORBITS-”The Role of Social Transnational Fields in the Emergence, Maintenance and Decay of Ethnic and Demographic Enclaves​” (2016-2020), funded by the Spanish Ministry of Economy, Industry and Competitiveness. See: http://pagines.uab.cat/orbits/en

 

XIX.           Alte contribuții / realizări știintifice

 

 • Profesori invitați:
 • Software, baze de date
 • Rapoarte de cercetare de interes public
 1. Hosszu, A.:

i.      Trafficking of human beings in Romania: 497 registered victims and 130 convicted traffickers? – Raluca Tomșa, Alexandra Hosszu, Gelu Duminică.

ii.      Analiza Subprogramului de prevenție și depistare precoce a cancerului de col uterin în rândul femeilor din România (2012-2018).

 

 • Alte inițiative
 1. Barabaș, T.:

i.      Participarea la academia de vară 17th Annual New York-St. Petersburg Institute of Linguistics, Cognition and Culture organizat de Herzen State Pedagogical University și Stony Brook University (15.07–02.08.2019, St. Petersburg, Russia).

ii.      Participarea în juriu la Sesiunea de Comunicări a Studenților Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București (24.05.2019).

iii.      Deplasare cu bursa Erasmus la Università degli Studi di Salerno, Italia din octombrie, pe durata primului semestru academic.

 1. Marinescu, A.Ș.: Participare la grupul de lucru Reinsertia minorilor si tinerilor prin invatare si dezvoltare pentru implementarea activitatii –Elaborarea unui ghid de interventie in situatii de risc a minorilor care au comis infractiuni, organizat de catre Administatia Nationala a Penitenciarelor.
 2. Mihăilă, B.:

i.      Participant at the Workshop on Estimating Exponential Random Graph Models using R organized at EUSN (European Conference on Social Networks), between September, 09th -13th, 2019. See more details here: https://www.eusn2019.ethz.ch/?page_id=452

ii.      Participant to the course: Introduction to Python Fundamentals given by Raul Tabacu at the headquarters of Telekom Academy. The course will end in January, 2020, with a certification that will attest the Beginner Level in programming with Python. See more details here: https://www.telacad.ro/cursuri/python-fundamentals/

 1. Mușat, R.-M.: Membru în echipa traducerii în limba română a revistei ISA Global Dialogue
 2. Obrinteschi Iancu, I.D.: Am primit bursa de excelență a Guvernului Mexican pentru cetățeni străini oferită prin Programul de cooperare în domeniul culturii, educației, tineretului și sportului pe baza unui acord bilateral între Guvernul României și Guvernul Mexican. Selecția a fost realizată prin Agenția de credite și burse de studii din cadrul Ministrului Educației și Cercetării, perioada stagiului de cercetare a fost 01.04.2019 – 31.12.2019, culegerea de date s-a realizat în Penitenciarul Sfânta Marta Acatitla (Mexico City) pe aceeași tema cu cea de doctorat – Maternitate în penitenciar.
 3. Rodideal, A.A.:

i.      Participare la work-shop-ul național „Violență, criminalitate și siguranță personal în mediul urban”, organizat de Laboratorul Violență și Criminalitate, Mediere și Prevenire și Institutul de Sociologie, 1-2 noiembrie 2019.

ii.      Participare “Les Ateliers d’Innovation Pedagogique par les TIC” – susținute de Nizar Djalal Adnani de la Universitate d”Oran, în perioada 3-5 decembrie 2019.

 1. Stoica, A.-A.:

i.      Participare workshop: Introduction to Dynamic Social Network Analysis with Stochastic Actor-oriented Models. András Vörös, Per Block, Zsófia Boda, și Isabel Raabe organizat de EUSN (European Conference on Social Networks), 9-13 septembrie 2019. Mai multe detalii: https://www.eusn2019.ethz.ch/?page_id=452

ii.      Workshop: Estimating Exponential Random Graph Models using R

 1. Toma, L.: Postgraduate Teaching Assistant – University College London – School of Slavonic and East European Studies (UCL SSEES) – Academic year 2019/2020.
 2. Zamfirescu, R.-G.:

i.      coordonator regional pentru revista Asociației Internaționale de Sociologie, Global Dialogue

ii.      co-moderator panel prezentări în cadrul Conferinței Universitaria – 27 septembrie 2019.

iii.      Participare workshop ICUB, SinaiaAplicatii in statistica si R.

 

XX.           Implicarea în elaborarea de politici publice (legi, proceduri, etc.)

 

 1. Dobre, A.: Membru în grupul național de lucru pe politici publice alternative în sectorul de tineret. https://www.standarde-tineret.ro/grupul-national-de-lucru/
 2. Hosszu, A.: Sprijinirea elaborarii de politici publice alternative în domeniul prevenirii cancerului de col uterin în cadrul proiectului „ReFormarea și Eficientizarea Managementului Oncologic în Romania” (proiect implementat de Fundația Renașterea pentru Sănătate, Educație și Cultură în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică).
 3. Mihăilă, B. & Stoica, A.-A. (2019). Social Network in Romania (SoNAR) 2019 international workshop ended with a round table on the topic of research and scientific production in national and international context. I actively participated to the discussion about the scientific productivity in the social sciences.

 

XXI.           Apariţii în mass – media (presa scrisă, radio, televiziune)

 

 1. Mitran, I.:

i.            Radiografia Zilei – LITORAL TV: Interculturalitate.   https://www.youtube.com/watch?v=mrEwJEzorx0&t=2164s

ii.            Radiografia Zilei – LITORAL TV: Patrimoniul cultural și material dobrogean.     https://www.youtube.com/watch?v=6T6HzJOP5gc

 1. Pînzaru, C.: Realizator și moderator al emisiunii ROMÂNIA 2050 difuzată de NașulTV în fiecare vineri de la ora 21.00 în calitate  de doctorand al FSAS

 

 

XXII.           Implicarea în programe/acţiuni de responsabilitate socială

 

 1. Frunză (Tonț), S.: În calitate de profesor în învățământul preuniversitar desfășor o activitate de promovare a facultății permanentă.
 2. Obrinteschi Iancu, I.D.: Voluntariat în Centrul pentru minorul delincvent din orașul Villahermosa, stat Tabasco, Mexic. (octombrie – decembrie 2019)
 3. Teoroc, C.:

i.            Coordonatorul echipei de elaborare a programului de terapie asistată de animale în sistemul penitenciar;

ii.            Continuarea ”Romanian Prison Dogs Program”, acțiune publică de strângere de fonduri pentru adapostul de animale al Penitenciarului București-Jilava și programul de terapie asistată de animale din cadrul Comunității Terapeutice Phoenix de la nivelul acestuia;

iii.            Inițierea programului de terapie prin apicultură și organizarea unei stupine în Penitenciarul București-Jilava, prin acțiuni de voluntariat, pentru deținuți și în special pentru rezidenții programului de comunitate terapeutică;

 

XXIII.           Organizarea/ Implicarea în evenimente culturale/artistice/sportive organizate la nivel de facultate

 

 1. Biró Rozália-Ibolya: Lansare de invitaţii pentru ambasadorii străini acreditaţi la Bucureşti pentru promovarea schimbului inter-cultural şi educaţional la nivel universitar prin organizarea de întâlniri cu studenţi şi profesori.
 2. 2.     Gabor, I.:

i.            Participare la: ˝Întâlnirea Departamentelor de Sociologie din Consorțiul Universitaria: Universitatea din București, Universitatea Al.I.Cuza din Iași, Universitatea de Vest Timișoara și Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca˝, 9-11 mai 2019.

ii.            Organizarea atelierului de Antropologie din 6 noiembrie 2019 – “All Roads Lead to Rupture: A social anthropology manifesto for the study of auto-stop/hitchhiking” realizată de dr. Patrick Laviolette

 1. Mihăilă, B.: Membru în comisia electorală pentru alegerile Consiliului Facultății și a reprezentanților FSAS în Senatul Universității din București.
 2. Oană, I. & Stoica, A.-A.: Membrii în cadrul comitetului de organizare a workshop-ului international Social network analysis in Romania (SoNAR 2019), 5-8 Noiembrie 2019.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>