Publicații doctoranzi 2017

Articole ISI

 1. Cutler, Stephen J., and Corina Brăgaru. “Do Worries About Cognitive Functioning and Concerns About Developing Alzheimer’s Disease Affect Psychological Well-Being?.” Journal of aging and health 29.8 (2017): 1271-1287.
 2. Arsene, Maria-Loredana – Arsene, Maria-Loredana, (2017). Impactul emoțional al migrării economice a părinților. De la ostilitate la soluții adaptative. Revista de Psihologie, volum 63, numărul 1, pp. 42-56. Link: http://revistadepsihologie.ipsihologie.ro/images/revista_de_psihologie/Rev.-psihol.-1-2017.pdf
 3. Ciocănel, Alexandra – Ciocănel, A. 2017. How to choose among different therapeutic options? Patients’ Registers of Valuing Mediating between Homeopathy and Biomedicine. Romanian Journal of Sociological Studies, 1: 7–24.
 4. Silistraru, Ioana – Marinescu, V. and Silistraru, I. Promises and pitfalls for the health journalism in Romania. Revista de Stiinte Politice. Revue des Sciences Politiques, No. 54/ 2017, pp. 151-165 – ISSN: 1584 – 224X
 5. Silistraru, Ioana – Marinescu, V. and Silistraru, I. Les communautés en ligne de malades de la Roumanie: nouvelles frontiėres ou nouveaux territoires?. Cultures of Communication / Cultures de la Communication, 2017, no. 2, pp. 117-127, ISSN : 2502 – 0242.
 6. Blaj, Georgiana – Cătălina Iamandi-Cioinaru, Bogdan Corad, Georgiana Blaj (Neculau), Monica Marin, “Access and Willingness of Patients with Diabetes to Use ICT: the Case of Romania”, Surgery, Gastroenterology and Oncology, Vol. 22, Nr. 3, November 2017 (DOI: 10.21614/sgo);
 7. Cocolan, Miruna-Maria. 2017. Drepturile omului în societatea globalizată. Criza refugiaților. Revista de Ştiinte Politice şi Relaţii Internaţionale. nr. 4.http://revista.ispri.ro/wp-content/uploads/2017/12/47-66-Miruna-Maria-Cocolan.pdf
 8. Dan, Mariana-Denisa – Dan M.D., (2017) Management plan for the ROSPA0135 „Nisipurile de la Dăbuleni” Nature 2000 site analysis with a view on ecotourism development opportunities, Management Strategies, Volume III, Issue 37, 133-143, http://www.strategiimanageriale.ro/images/images_site/categorii_articole/pdf_categorie_5a3b9198d6e98d96d5a20c4520952248.pdf
 9. Mitran, Ilie Iulian – Gagauz onomastics: Mapping cultural hallmarks through names, surnames and Orthodoxy/ Journal of Ethnic and Cultural Studies; Indigenous Heraldry: Transferring ethnic imagery from the mundane to the canonical, Journal of Ethnic and Cultural Studies
 10. Muşat, Rareş-Mihai – Comunitatea Umană. ISSN: 2559-0022, ISSN-L 2559-0022.
 11. Stamatin, Georgiana – Cunoasterea ca profesie- organizatiile intensiv cognitive, revista Intelligence.
 12. Tihan, Diana – Tihan, D. (2017). Despre relaţia dintre limbaj şi gândire. Scurtă introducere în sociolingvistică în Revista Inovaţia Socială, 9(1) [Online] Disponibil la http://www.inovatiasociala.ro/wp-content/uploads/2017/06/TIHAN-limbaj-%C8%99i-g%C3%A2ndire-1.pdf .

1.ARTICOLELE DVS PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE BDI CONFORM CRITERIILOR CNATDCU (IN 2017)

2.ARTICOLELE DVS PUBLICATE ÎN REVISTE NEINDEXATE (IN 2017)

 

3.CĂRŢI PUBLICATE ÎN CALITATE DE COAUTOR, LA EDITURI NAȚIONALE (2017)

 1. Blaj, Georgiana – Manuela Sofia Stănculescu (coord.), Monica Marin, Bianca Bulingescu, Georgiana Blaj (Neculau), ”Serviciile sociale în România. Stare de fapt și provocări. Servicii de locuire socială”, București, Editura ProUniversitaria, ISBN: 978-606-26-0855-2.

 

4.STUDII/CAPITOLE ÎN VOLUME ALE UNOR CONFERINȚE INDEXATE ISI (ISI PROCEEDINGS) IN 2017

 1. Ciocănel, Alexandra – Ciocănel, A., Rughiniș, C. & Rughiniș, R., Digitally-mediated person knowledge and boundary work in homeopathy. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference “eLearning and Software for Education” eLSE 27 – 28 April 2017, Bucharest, Romania
 2. Cojocari, Tatiana -,,Creștini versus europeni? Referendumul pentru familie dincolo de familie”. Volumul colectiv Război informațional sub lupă: concepte, metodologie, analize. Coord. Lucian Dumitrescu, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale ,,Ion I.C. Brătianu”, București, 2017. ISBN 978-606-8656-55-7, (pp.66-74).
 3. Cojocari, Tatiana -,,Presa rusã despre protestele din Piața Victoriei. Ce nu se aude la MAE-ul Federației Ruse, se vede la TV”. Volumul colectiv Război informațional sub lupă: concepte, metodologie, analize. Coord. Lucian Dumitrescu, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale ,,Ion I.C. Brătianu”, București, 2017.ISBN 978-606-8656-55-7, (pp.132-140);
 4. Oană, Iulian – Gabriel-Marian Hâncean și Iulian Oană (2017) ‘Capital social și consum cultural în rândul seniorilor’, în C. Croitoru și A. Becuț (coord.) Barometrul de consum cultural 2016. O radiografie a practicilor de consum cultural. București: Pro Universitaria. ISSN 2393-3062; ISBN 978-606-26-0782-1;
 5.  Oană, Iulian – Anda Becuț și Iulian Oană (2017) ‘Metodologie și precizări teoretice’, C. Croitoru și A. Becuț (coord.) Barometrul de consum cultural 2016. O radiografie a practicilor de consum cultural. București: Pro Universitaria. ISSN 2393-3062; ISBN 978-606-26-0782-1.

5.STUDII/CAPITOLE ÎN VOLUME COLECTIVE (VOLUME CU ISBN) IN 2017

 

6. LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE ORGANIZATE ÎN STRĂINĂTATE (nume, prenume, titlul lucrării prezentate, denumirea conferinței, loc, perioadă)

 1. Brăgaru (Ilinca), Corina – Cutler, Stephen J., and Corina Brăgaru. 2017. Long-Term Influence of Subjective Hearing Assessment on Subjective Memory Functioning: Results from the Health and Retirement Study. World Congress of Gerontology and Geriatrics, San Francisco, CA, Prezentată pe 23 iulie 2017.
 2. Ciocănel, Alexandra – Symptoms Talk in the Homeopathic Consultation and the Composite Person. Bodies in Transition — Power, Knowledge and Medical Anthropology, EASA Medical Anthropology Network, Lisbon, Portugal 5-7 July 2017;
 3. Ciocănel, Alexandra – Patients’ Health Work in a Pluralistic Medical Setting. In Healing Cooperations.Cooperations with and without consent in the context of illness and healing, University of Siegen, Siegen, Germany, 29 June – 1 July 2017
 4. Ciocănel, Alexandra – Homeopathic knowledge practices and multiple times. In Somatic-Times. Understanding the Relations between Human Bodies and Conceptions of Time, Hebrew University, Jerusalem, Israel, 5-6 June 2017;
 5. Cojocari, Tatiana -”Post-Soviet Orthodox States: Between External Influence of the Moscow Patriarchate and National Interest. The study case of Republic of Moldova”, Conferința internațională ”Religion and the Legacy of the Soviet State. A Twenty-Five Year Retrospective”, Tbilisi, Georgia, 2-4 iunie 2017;
 6. Cojocari, Tatiana, ”Post-Soviet Orthodox States: Between External Influence of the Moscow Patriarchate and National Interest. Ukrainian case”. International Conference on Slavonic and East European Studies”, Cracovia, Polonia, 22-23 septembrie 2017.
 7. Gabor, Valentin-Iulian – The 13th Conference of the European Sociological Association;
 8. Manea, Mădălina-Elena – Manea, Manea și Alexandra Deliu, Romanian youth migration – contagious behaviour in peer networks? A case study, Conferința European Sociological Association – (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, Grecia, Atena, 29 August – 1 Septembrie 2017;
 9. Mucea, Bogdan-Nicolae – Abrashkin M., Paştiu C., Mucea B. Analysis of higher education in Russia and Romania: similarities, differences and trends of development. V International scientific conference “Future trends, organizational forms and effectiveness of cooperation development between Russian and foreign universities”, University of Technology, Korolev, Russia, 13-14 April 2017;
 10. Negrea, Oana-Elena –  Titlul prezentării: Gendered jobs and the (re-)negotiation of gender equality on the Romanian labour market; 13th Conference of the European Sociological Association – (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities; Research Network: RN14 – Gender Relations in the Labour Market and the Welfare State; Locația: Atena, Grecia; Perioada: 29 august – 01 septembrie 2017;
 11. Popa, Silvia – The 13th Conference of the European Sociological Association, la care am fost acceptată cu tema “Changes in the Newsroom: Technology, Improvisation and Multitasking”, în panelul “RN17: Work, Employment and Industrial Relations”. Conferința a avut loc în perioada 29 August -1 Septembrie 2017, în Atena, Grecia.
 12. Voievozeanu, Alexandra – Why do posted workers from Romania stay in posted employment in Germany, 2nd Annual Conference of the Western Balkans Migration Network, Sarajevo, mai 2017.
 13. Voievozeanu, Alexandra – Union and migrant advisory offices approaches towards posted workers in Germany, 13th Conference of the European Sociological Association, Athens, iulie 2017.

 

7.LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINŢE INTERNAŢIONALE ORGANIZATE ÎN ȚARĂ (nume, prenume, titlul lucrării prezentate, denumirea conferinței, loc, perioadă)

 1. Blaj, Georgiana – ”Local council decisions on social housing allocation – case study on the right to access public information in Romania”, International Interdisciplinary Doctoral Conference, București, 29-30 septembrie 2017;
 2. Blaj, Georgiana – Georgiana Blaj, Cătălina Iamandi-Cioinaru, Bogdan Corad, Andreea Trocea, ”Health related quality of life of patients with diabetes in Romania”, International Interdisciplinary Doctoral Conference, București, 29-30 septembrie 2017;
 3. Moldovan, Nelu-Cristian – Conferinţa internaţională „Integrarea europeană, între tradiţie şi modernitate”, Târgu-Mureş, 2017, organizată de Universitatea “Petru Maior”, cu lucrarea “România în 2017 – 10 ani de la aderarea europeană şi 2 ani până la preluarea primei Preşedinţii a Consiliului UE”;
 4. Muşat, Rareş-Mihai – Educație în administrația publică (deconcentrate sau inspectoratele școlare), Conferință internațională 2 – 4 noiembrie 2017 — Cluj Napoca, ”Inovarea și modul în care inovarea (înțeleasă într-o manieră largă) este utilizată în prezent în guvernare pentru a genera o mai bună derulare a serviciilor, o participare mai cuprinzătoare a cetățenilor, un transfer mai eficient și adaptarea celor mai bune practici de la nivel internațional”,  Cluj Napoca, 2 – 4 noiembrie 2017;
 5. Oană, Iulian – Oană Iulian, Marian-Gabriel Hâncean, Traian Șerbănuță, Bianca Mihăilă. The impact of personal co-authorship networks on the citation distribution, International Workshop on Graphs, Networks and Digital Humanities, București, 8-11 octombrie 2017;
 6. Silistraru, Ioana – Marinescu, V, Silistraru, I. (2017). Narrative Approach to the Chief Complaint of a Cardiovascular Patient in Romania in Doctor‐Patient Communication. Paper presented at the international conference ”Qualitative Research in Communication” – College of Communication, National School of Political Sciences and Administration, Bucharest, 4-5 October 2017.
 7. Silistraru, Ioana – Marinescu, V, Silistraru, I. (2017). Interpersonal communication within Romanian medical field. Paper presented at the 2nd edition of the International Conference “Individual, family, society – Contemporary Challenges”, “Francisc I. Rainer” Anthropology Institute of the Romanian Academy, Bucharest, Romania, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Moldova Republic, Bucharest, 4-5 October 2017.
 8. Silistraru, Ioana – Marinescu, V, Silistraru, I. (2017) Narrative approach to the chief complaint of a cardiovascular patient in Romania and addressing his chief concern about his life-threatening condition. Poster presented at the 2nd edition of the International Conference on Non-Communicable Diseases (ICONiC), University of Public Health, Babes-Bolyai University, Cluj, Romania, 22-24 May 2017.
 9. Silistraru, Ioana – Marinescu, V, Silistraru, I. (2017) Promises and pitfalls for the health journalism in Romania. Paper presented at the Seventh Conference ”After Communism. East and West under scrutinity”, Faculty of Social Sciences – Craiova – Center of Post-Communist Political Studies CEPOS/ CESPO, Craiova, Romania, 24-25 March 2017.
 10. Silistraru, Ioana – Silistraru, I. (2017), paper presented and abstract published, ”Healing narrative, painful wording – narrative connecting doctors with their patients”, International Conference NOBEZ 2017, Iasi;
 11. Silistraru, Ioana – Silistraru, I. (2017), International Conference NOBEZ 2017, Iasi, e-poster presented ”Healing narrative, painful wording – narrative connecting doctors with their patients”;
 12. Silistraru, Ioana – Silistraru, I. (2017), paper presentation and published article ”Models of gender perspective in women’s healthcare narrative”, International Conference LANGUAGE AND LITERATURE – EUROPEAN LANDMARKS OF IDENTITY, THE FEMININE: REPRESENTATIONS AND SIGNIFICANCES, FACULTY OF THEOLOGY, LETTERS, HISTORY AND ARTS, THE RESEARCH CENTRE ON THE IMAGINARY. TEXT, DISCOURSE, COMMUNICATION, Pitesti,

 

8.LUCRĂRI PREZENTATE LA CONFERINŢE NAȚIONALE (nume, prenume, titlul lucrării prezentate, denumirea conferinței, loc, perioadă)

 1. Manea, Mădălina-Elena – Tufiș, Paula A., Monica Șerban și Mădălina Manea, Under what conditions do immigrant children do well in school?, Annual Conference of the Romanian Network for Migration Studies (RoMig), Migration from and towards Romania. Research, Policy and Practice, România, Cluj-Napoca, 5-6 Septembrie 2017.
 2. Manea, Mădălina-Elena – Manea, Mădălina și Alexandra Deliu, Diffusion of migration behaviour in a youth peer group – case study in a Romanian rural area, Annual Conference of the Romanian Network for Migration Studies (RoMig), Migration from and towards Romania. Research, Policy and Practice, România, Cluj-Napoca, 5-6 Septembrie 2017.
 3. Moldovan, Nelu-Cristian – Conferinţa Naţională a Tinerilor Cercetători (CNTC 2017)”, Bucureşti, 2017, organizată de Romanian Association of Young Scholars , cu lucrarea “Lupta lui Donald Trump cu establishment-ul american”;
 4. Moldoveanu, Andreea Elena – “How We Grow Old – Old Age and Ageing in Graphic Novels”, prezentare susținută la Conferința Societății Sociologilor din România de la Sibiu, în Octombrie 2017;
 5. Muşat, Rareş-Mihai – Sociologia Herseniană, rolul și importanța acesteia în planul cunoașterii sociale, Conferința Națională a Tinerilor Cercetători (CNTC 2017), București, 17 – iunie 2017.ISSN: 2458-0422
 6. Muşat, Rareş-Mihai – „Europa și identitatea națională la răscruce”, ”Conferința Națională a Societății Sociologilor din România (SSR) și Conferința Anuală a Cercetării în Sociologie și Asistență Socială a Universității Lucian Blaga din Sibiu (ULBS)”, ULB, Sibiu, 13 – 14 OCTOMBRIE 2017- ULB, Sibiu.
 7. Negrea, Oana-Elena – Titlul prezentării: Objectively and Subjectively Mapping Gender within the Romanian Labour Market; Conferința Națională a Societății Sociologilor din România (SSR) – European and National Identities at Crossroads: Reshaping Boundaries, Changing Political Cultures, and Re-Imagining the Future, Locația: Sibiu; Perioada: 13-14 octombrie 2017;
 8. Popa, Lavinia, Aniela – „Media, copiii şi democrația”, Conferința în Studii Culturale şi Ştiințele Comunicării,  tema: Culturi şi Comunicarea lor, ediția 2017, Departamentul de Ştiințe ale Comunicării, Facultatea de Litere, Universitatea    din Bucureşti, 3-4 noiembrie 2017;
 9. Silistraru, Ioana – Silistraru, I. (Decembrie 2017), Conferințele Zilele UMF Iași, ”Medicina Narativă – prelegere”, amf. Cotrău, 5 Decembrie 2017;
 10. Şoroagă, Maria-Larisa – Soroaga Maria Larisa Social, Social implication of multidrog resistant tuberculosis in Romania,  Work International Conference 2nd edition, Bucuresti 2-3 noiembrie 2017;
 11. Zamfirescu, Raisa-Gabriela -  “CRITERII ALE FEMINITĂŢII ÎN UNIVERSUL MARVEL: analiza personajului Jessica Jones în serialul omonim Netflix”, Conferința Națională a Societății Sociologilor din România (SSR) – European and National Identities at Crossroads: Reshaping Boundaries, Changing Political Cultures, and Re-Imagining the Future, Locația: Sibiu; Perioada: 13-14 octombrie 2017.
 12. Arsene, Maria-Loredana – Susținerea unei conferințe științifice, în cadrul seriei de seminare „Migrația într-o perspectivă globală, o abordare interdisciplanară”, pe tema “„Viața cotidiană a persoanelor refugiate”, în cadrul ICUB – Institutul de Cercetare al Universității din București. Link (https://icubstiintesociale.wordpress.com/2017/07/05/viata-cotidiana-a-persoanelor-refugiate-tabara-de-refugiati-ktima-iraklis-paralia-katerini-grecia/).
 13. Moldovan, Nelu-Cristian – Conferinţa Putere, Pace, Securitate, ediţia a IV-a – „Cultura de securitate în România în noul context european”, Bucureşti, aprilie 2017;

9.ORGANIZAREA UNOR EVENIMENTE ȘTIINȚIFICE (ATELIERE, CONFERINȚE, MESE ROTUNDE ETC) IN 2017

 

10.ALTE REZULTATE ALE ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ DIN 2017

 1. Andrei, Virginia – În perioada 17-24.10.2017, am participat la sesiunile conferinței internaționale “Risk and Crisis Communication in the Digital Age”, organizate de Universitatea Catolică Portugheză. Evenimentul a avut loc în Lisabona, Portugalia.
 2. Arsene, Maria-Loredana – Participarea în cadrul unei cercetări care s-a realizat într-o tabăra de refugiați, Ktima Iraklis, Paralia Katerini, Grecia și care avut ca scop realizarea unui ghid de intervenție pentru          abordarea  holistică a modelului MHPSS (Mental health psychosocial support). Activitatea din cadrul cercetării a constat în: deplasare pe teren în tabăra de refugiați, activități de acordare ajutor și de socializare cu aceștia. Implicare în procesul formalităților realocării acestora (colaborare cu ADRA Germania,   UNHCR GR, ISRAAID), participare și coordonare seminarii, ore de engleză cu   refugiații. Preluare interviuri pentru cercetarea din cadrul proiectului, cercetare cu privire la  dezvoltarea unei stategii de acordare suport psihosocial pentru refugiați.
 3. Arsene, Maria-Loredana – Parte din echipa editorială a Revistei Global Dialogue editată de International Sociological Association, unde am ajutat la tradus texte din engleză în română.
 4. Arsene, Maria-Loredana – Asistent cercetare în cadrul Proiectului de cercetare despre Dezinstituționalizare  centrelor de plasament din Romania. Proiect realizat de către Banca Mondială din România.
 5. Cojocari, Tatiana – Participarea la cel de-al patrulea workshop anual ”Religion, Faith and Public Space”, organizat de The Working Group on Religion in the Black Sea Region în data de 28-30 mai 3017, Kiev, Ucraina. Evenimentul a avut ca scop susținerea studiilor critice pe tema religiei și dezvoltarea dialogului între cercetătorii cu experiență și tinerii cercetători pentru identificarea numeroaselor căi în care religia poate influența schimbările sociale și politice din Zona Mării Negre.
 6. Hoara, Alina Simona – Am tradus un articol din limba engleza in limba romana pentru revista Global Dialogue 7.4, revistă publicată sub egida International Sociological Association, cu 4 apariţii pe an şi tradusă în 17 limbi. Versiunea în limba română este realizată în cadrul Şcolii Doctorale de Sociologie, Universitatea din Bucureşti. Articolul se numeste ” In spatele retoricii lui Trump despre nationalismul economic”.
 7. Pînzaru, Codruţ Mihai – Traduceri în română pentru revista internaţională Global Dialogue (vol 7.4);
 8. Manea, Mădălina-Elena – Manea, Mădălina, Alin, Croitoru și Alexandra Deliu, Romanian youth migration – opportunity structure and life strategies. A case study, lucrare prezentată la 4th International Seminar on Migrations, Agriculture and Food Sustainability: Dynamics, Challenges and Perspectives in the Global Context, Madrid, Spania, 26-27 ianuarie 2017.
 9. Mitran Ilie Iulian – Activitate de coeditor din cadrul Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics – doua numere / noiembrie 2017, decembrie 2017;
 10. Muşat, Rareş-Mihai – Conferința Națională CDI, centru pentru facilitarea comunicării și colaborării în unitatea de învățământ, ediția a VII-a, SIBIU, 15 Decembrie 2017;
 11. Sohodoleanu, Adriana – Participare Oxford Food Symposium, Oxford University, UK iulia 2017;
 12. Sohodoleanu, Adriana – Participare BSA Food Studies Group Conference, Westminster University, Londra, UK, iunie 2017;
 13. Varzari, Nicolae Cătălin – Pregatire practica in vederea realizarii lucrarii de doctorat: aplicarea unor studii de caz pe un esantion reprezentativ din penitenciarul Rahova;
 14. Voievozeanu, Alexandra – The 7th Berlin Summer School in Social Sciences, Linking Theory and Empirical Research, Humboldt University and Berlin Social Science Center, Berlin, iulie 2017.

 

11.APARIŢII ÎN MASS – MEDIA (PRESA SCRISĂ, RADIO, TELEVIZIUNE) ÎN 2017, ÎN CALITATE DE DOCTORANZI / DOCTORANDE UB

 1. Cojocari, Tatiana – Radio Vocea Armatei, emisiunea Ziua de Mijloc, 4 octombrie 2017: https://www.youtube.com/watch?v=wOSM9XZ3wS0
 2. Dumitrescu, Radu Mihai – Vista Medicala 47(1453) din 24.11.2017, “Noua LEGO a vaccinarii sub lupa bioeticii. O discreta perspectiva sociologica”;
 3. Manea, Mădălina-Elena – Participare împreună cu Alexandra Deliu la emisiunea Stare de fapt, difuzată de Radio România Internațional pe 3 octombrie 2017, pentru prezentarea rezultatelor proiectului internațional YMOBILITY;
 4. Muşat, Rareş-Mihai – GLOBAL DIALOG — Nr. 7.4, Nr. 7.2, Nr. 6.4, Nr. 6.1;
 5. Pînzaru, Codruţ Mihai – Emisiunea “Romania 2050″, Naşul TV

 

12.EVENIMENTE SAU CAMPANII DE VIZIBILITATE PUBLICĂ PE CARE LE-AȚI ORGANIZAT SAU LA CARE AȚI PARTICIPAT ÎN 2017, ÎN CALITATE DE DOCTORANZI/DOCTORANDE UB

 1. Caragea, Silviu – Conferinte ICUB și conferinte organizate de SAS;
 2. Hoara, Alina Simona – Am participat  la SocialWorkInternationalConference (SWIC) 2 ndEdition “”SOCIAL WORK RESPONSES TO THE NEW REALITIES OF A TURBULENT WORLD” NOVEMBER 2nd -3rd, 2017, BUCHAREST;
 3. Muşat, Rareş-Mihai – GLOBAL DIALOG — Nr. 7.4, Nr. 7.2, Nr. 6.4, Nr. 6.1;
 4. Popa, Lavinia-Aniela – Participant, Final Conference Projects – 4th Cycle, Joint Programme “Human Rights and Democracy in Action” International Co-operation Projects Democratic Culture in Action, Program finanțat de Consiliul Europei prin Programul Human Rights and Democracy in Action, 6 decembrie 2017, Strasbourg, la invitatia ARRISE – ECSA, SNSPA, București;
 5. Zamfirescu, Raisa-Gabriela:
 • Conferinte ICUB și conferinte organizate de SAS;
 • Editor coordonator pe România al revistei Global Dialogue;
 • Redactor Revista de Sociologie Aplicată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>