Publicatii doctoranzi 2016

1.1        Proiecte de cercetare coordonate

 

 1. Groza, Măriuca Graţiela. Proiect de cercetare pilot,demarat în judeţul Bihor, localitatea Oradea, cu tema ,,STOP VIOLENŢA.EU AM REUŞIT.”
 2. Manta, Adina Tatiana. In prezent sunt coordonator proiect in cadrul Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala, pentru proiectul “Ocupatii noi in cultura”.
 3. Toma, Elisabeta. Coordonarea cercetarii evaluative a proiectului „Noile minorităti din Municipiul Bucuresti”, derulat de Asociatia Miscarea pentru Actiune si Initiativa Europeana, 2016.

 

 

1.2        Implicarea ca membru în echipa unor proiecte de cercetare cu activități în 2016

 1. Bleahu, Ana. 2016 /  Prieteni 2.0 – project coordinated by Monica Barbowsky, Romanian Institute of Sociology
 2. Cojocari, Tatiana. As. cercetare, Proiect Brain@Home, Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Centrul de Cercetare și Inovație în Servicii Sociale (CCISS) 2016-2018.
 3. Istrate, Andrada-Mihaela. Membru în echipa de cercetare a proiectului “Etnografia Tranzițiilor la Deținuți”, coordonator Ioan Durnescu, Centrul de Cercetare și Inovare în Servicii Sociale, FSAS-UB, februarie 2015 – aprilie 2017, finanțat prin EEA Grants (proiect 9SEE).
 4. Pîrneci, Oana. Asistent de cercetare în proiectul „Asistenții sociali din România: cine, ce, unde și cum?”, coordonat de prof. univ. dr. Florin Lazăr, Centrul de Cercetare și Inovare în Servicii Sociale, desfășurat în perioada octombrie 2015 – octombrie 2017, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, CNCS – UEFISCDI, project no. PN-II-RU-TE-2014-4-2322.
 5. Mihai, Anca. Asistent de cercetare în proiectul „Asistenții sociali din România: cine, ce, unde și cum?”, coordonat de prof. univ. dr. Florin Lazăr, Centrul de Cercetare și Inovare în Servicii Sociale, desfășurat în perioada octombrie 2015 – octombrie 2017, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, CNCS – UEFISCDI, project no. PN-II-RU-TE-2014-4-2322.
 6. Stan, Alina Costiana. Observatory on Local Autonomy (OLA), referent pol gestiunea echipelor http://www.ola-europe.com/organisation/reseau-europeen/
 7. Toma, Elisabeta. Implicarea in cercetartea evaluativa a programului Innovation Labs, intreprinsa de Asociatia pentru Antreprenoriat Social “Plus Unu”, incepand cu anul 2015 pana in prezent.
 8. Tudor, Elena. Youth Mobility: Maximizing opportunities for individuals, labour markets and regions in Europe (YMOBILITY), coord. Dumitru Sandu, Universitatea din București – CeSMig (Centrul de Studii în Migrație), finanțare Horizon2020.
  1. Tudor, Elena. Temporary versus Permanent Migration, coord. Monica Șerban, Universitatea din București – CeSMig (Centrul de Studii în Migrație), finanțare FP7.
  2. Tudor, Elena. The Europeanisation of Everyday Life: Cross-Border Practices and Transnational Identities among EU and Third-Country Citizens (EUCROSS), coord. Dumitru Sandu, Universitatea din București – Centrul RODA, Arhiva Română de Date Sociale și CeSMig (Centrul de Studii în Migrație), finanțare FP7.
  3. Vlan (Andrei), Raluca Ioana. Ora de școală la muzeu  – Raluca Ioana Andrei, specialist educație muzeală, coordonator proiect – Global Mindscape.

 

 

1.3        Depunerea unor aplicații pentru proiecte de cercetare, în calitate de coordonator

 

 1. Cojocari, Tatiana. Depunere aplicație IICCMER, prima ediție a concursului de proiecte despre istoria comunismului românesc 2015-2016. Titlu proiect: ,,Blugi, Cola și muzică rock: o istorie a comunismului povestită de adolescenți “.
 2. Stan, Oana Mara. Bursier ICUB – 2015, cu proiectul de cercetare: “Learnt Time: Parental expectations, futures planning and time socialisation of kindergarten children”.
 3. Voievozeanu, Alexandra. Grant individual: Voivozeanu, Alexandra, Bursa de cercetare DAAD pentru doctoranzi si tineri cercetatori, 1.10.2015-1.06.2016.
 4. Voievozeanu, Alexandra. Grant individual: Voivozeanu, Alexandra, Bursa de cercetare DAAD pentru doctorazi si tineri cercetatori, 1.10.2016-30.12.2016.

 

1.4        Număr articole publicate  în reviste indexate Web of Science

(Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact f ≥0,1)

 1. Cutler, Stephen J. and Corina Brăgaru. 2016. “Do Worries About Cognitive Functioning and Concerns About Developing Alzheimer’s Disease Affect Psychological Well-Being?” Journal of Aging and Health 1–17.
 2. Rydin Y, Bleahu A, Davies M, et al. Shaping cities for health: complexity and the planning of urban environments in the 21st century. Lancet. 2012;379(9831):2079-2108. doi:10.1016/S0140-6736(12)60435-8.

 

 

1.5        Număr articole în reviste indexate BDI (conform metodologiei CNATDCU)

 1. Arvatu Vohn, Cristina (2016), „The International System during the Interwar Period‟, in Romanian Review of Political Sciences and International Relations, no. 1, http://journal.ispri.ro/wp-content/uploads/2016/03/5-Cristina-Vohn-49-59.pdf
 2. Borlescu, Ana Maria. (2016). “Representations of self-care treatment practices in patients’ and doctors’ discourses: Between non-compliance and agency”, Supplement of the Transylvanian Review vol. XXV, no. 1, pp. 45-60;
 3. Ciocănel, Alexandra. 2016. “What’s the Big Deal to Be Romanian if You Don’t Have What to Eat” : Food Practices in “Transition”. International Review of Social Research, 6(1): 40–48.
 4. Dinu, Elena-Lidia. (2016). Actors of public space and rising stars. Bulletin of Transilvania University from Brasov. Series VII – Social Sciences and Law, 9(58), 1, 111-118. Disponibil la adresa: http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20VII/2016/BULETIN%20I%20PDF/17_Dinu-ORIG.pdf
 5. Groza, Măriuca Graţiela, Popa, Susana. (2017), Revista de Sociologie Română, articol în curs de apariţie în numărul 3-4 din ianuarie 2017 cu titlul ,,Violul marital în România.Subiect TABU – Cunoaştere sau ignoranţă”. link www.revistadesociologie.ro
 6. Ivan, Cristina Georgiana, Dezvoltarea diplomației publice: O analiză comparată între NATO și UE [The development of public diplomacy: A comparative analysis between NATO and the EU], în „POLIS Revistă de Științe Politice”, Volum IV, Nr. 1 (11), Serie nouă, decembrie 2015-februarie 2016, Iași pp. 171-181; ISSN 12219762; (revistă indexată: CEEOL, DOAJ);
 7. Moldovan Nelu-Cristian. (2016). Revista Centrului de Strategii Aplicate ”Diplomacy and Intelligence”, numărul 7, februarie 2016, cu articolul ”Dilema geopolitică a Indiei”, ISSN 2344-3650
 8. Moldovan Nelu-Cristian. (2016).  Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale a Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale “I.C. Brătianu” a Academiei Române, tomul XII, numărul 3, anul 2016 cu articolul “Dilema de securitate a Italiei în 1948″, ISSN 1584-1723
 9. Rezeanu, Cătălina-Ionela, Briciu, Arabela, Briciu, Victor, Repanovici, Angela și Coman, Claudiu. 2016. The Influence of Urbanism and Information Consumption on Political Dimensions of Social Capital: Exploratory Study of the Localities Adjacent to the core Core City from Brașov Metropolitan Area, Romania. PlosOne. 11(1),  e0144485. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0144485
 10. Rydin Y, Bleahu A, Davies M, et al. Shaping cities for health: complexity and the planning of urban environments in the 21st century. Lancet. 2012;379(9831):2079-2108. doi:10.1016/S0140-6736(12)60435-8.
 11. Scorcia-Popescu, Rebeca. (2016). Importanţa suportul social în prevenirea abandonului copilului şi rolul în menţinerea diadei mamă-copil [The importance of social support in the prevention of child abandonment and the role in maintaining parent-child dyad] Revista de Asistenta Sociala, Nr. 4/2016, http://www.swreview.ro/index.pl/the_importance_of_social_support_in_the_prevention_of_child_abandonment_and_the_role_in_maintaining_parent-child_dyad
 12. Scorcia-Popescu Rebeca, (2016), The Situation of 0-3 Years Old Temporarily Abandoned Children, in Romania, during 2003-2013. Causes, Consequences and Alternatives, International Journal of Social Science and Humanity, vol. 6, no. 5/2016, pp. 347-350, ISSN 2010-3646,  http://www.ijssh.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=75&id=1005
 13. Rezeanu, Cătălina-Ionela. 2016. Reflexive Transformation of Intimacy in Late Modernity Theories: some Critiques and Conceptual Alternatives. Postmodern Openings. 7(1), 35-54. http://dx.doi.org/10.18662/po/2016.0701.03.

 

1.6        Număr studii în volume editate

 

 1. Andrei, Raluca Ioana. (2016). Muzeele și noi modalități de valorificare a patrimoniului în context național și interațional, în Antropologia Comunicării. Universul și Omul. Coordonatori: Petre Adrian Popescu, Alina Geanina Ionescu, Liliana Georgeta Popescu. ISBN 978-606-733-157-8, Editura ASTRA Museum, Sibiu 2016.
 2. Andrei,  Raluca Ioana. (2016). Interacționismul simbolic și educația muzeală, în Marketingul și educația în muzee. Coordonatori: Raluca Ioana Andrei și Irina Eliza Penciu, ISSN 2247 – 9473, Editura ASTRA Museum, Sibiu 2016.
 3. Andrei, Raluca Ioana. (2016). Globalizere şi politici culturale la nivelul societății româneşti, în Political Science International Relations and Security Studies. ISSN: 2343 – 7774, 2016. pag: 94 – 104
 4. Andrei, Raluca Ioana. (2016). Muzeul și familia contemporană. Modalități de valorificare a patrimoniului etnografic, în etno.brasov.ro, percepții, medii culturale, comunicare. Nr. 7 – 8 / 2013 – 2016. ISSN: 978-973-98711-7-4. Publicație editată de Muzeul de Etnografie Brașov
 5. Arvatu Vohn, Cristina .(2016). „Perspective asupra viitorului Europei‟, în vol. Furtună perfectă în Europa, coord. Dan Dungaciu, Ruxandra Iordache, București, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, ISBN: 606-8656-33-5, pp. 117-133.
 6. Durnescu, I., Istrate A., Pitiu, E., Rotariu, L., Teoroc, C. (2016). “Routes to freedom: Romanian and Roma prisoners finding their way back into the Romanian society” în Armstrong, R. și Durnescu I. (2016) Parole and Beyond International Experiences of Life After Prison. Londra: Palgrave Macmillan UK.
 7. Istrate, A. (în curs de apariție). “Scală și controversă în cadrul jocului de întrajutorare Caritas, 1992-1994” în Mărgărit, D. și Jeler, C., Seriozitatea jocului. Iași: Editura Universității din Iași.
 8. Ivan Cristina Georgiana, „Criza refugiațiilor – Afacerea Dreyfus a extremei dreapta din Franța contemporană? ” în Dan Dungaciu, Ruxandra Iordache (Coordonatori) (2016), Furtună perfectă în Europa, București, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” ISBN 978-606-8656-33-5.
 9. Ivan Cristina Georgiana, „Repere în analiza dinamicii actualului mediu internațional de securitate” în Dan Dungaciu, Cristina Georgiana Ivan, Darie Cristea (coordonatori) (2016), Doctrine de Securitate, București, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” [ISBN 978-606-8656-44-1].
 10. Manea, Mădălina. (2016). Consumul cultural și practicile de agrement în spațiul public. Croitoru, Carmen și Anda Becuț (coord.) Barometrul de consum cultural 2015: Preferințe, practici și tendințe. București: Editura Pro Universitaria.
 11. Oană, Iulian. (2016). „Consum cultural non-public” în Croitoru, C., Becuț, A. (coord.) (2016). Barometrul de consum cultural 2015. Preferințe, practice și tendințe. București: Pro Universitaria
 12. Pirneci, Oana (2016). Destinul meu. Un început. În D. Buzducea (coord.). Asistența socială: o chemare, o misiune, un destin (pp. 127-143). București: Editura Art. ISBN: 978-606-710-320-5. https://dorubuzducea.wordpress.com/carti/
 13. Tudor, Elena. (2016). Return Migration in a Csángós Village in Romania. In Sideri, E. & L.E. Roupakia (eds) Religions and Migrations in the Black Sea Region, Palgrave Macmillan, ISBN: 978-3-319-39066-6.

 

 

1.7        Număr de cărți publicate ca unic autor

1.7.1         La edituri naționale

 1. -

 

1.7.2         La edituri din străinătate

 

 1. Marinescu, Alina Petra. (2017). “The Discursive Dimension of Employee Engagement and Disengagement. Accounts of Keeping and Leaving Jobs in Present-Day Bucharest Organizations”, Peter Lang Publishing, Inc. (cotată A1 CNCS), volum apărut în colecția “Studies in Politics, Security and Society”, ISBN: 978-3-631-71677-9, Frankfurt am Main, Germany
 2. Liseanu, Rodica. Politiques publiques de prévention et de réduction du décrochage scolaire dans les communautés rurales roumaines après l’adhésion à l’Union Européenne – în curs de colaborare cu Editions Universitaires Européennes

 

 

1.8        Număr de cărți publicate în calitate de coautor

1.8.1         La edituri naționale

 

 1. Andrei, Ioana Raluca (coord.) şi Murgoci, Mihaela (coord.). (2016). Patrimoniul muzeal și ștințele: o altfel de perspectivă. ISBN 978-606-733-155-4, Editura ASTRA Museum, Sibiu.
 2. Andrei, Ioana Raluca (coord.) şi Penciu, Irina Eliza (coord.). (2016). Marketingul și educația în muzee, ediția a VII-a. ISSN 2247-9473, Editura ASTRA Museum, Sibiu 2016.

 

 

1.9        Număr de volume coordonate (ca unic editor sau în coordonare)

 

 1. Coordonator Prof.univ.dr.Pavel Abraham, Autori Groza Măriuca, Magdalena Maria Chirculescu, Şipoş Valerian, Constantin Gabriel, Nica Carmen. (2016). Trafic de persoane, droguri, corupţie, Editura Aureo.
 2. Ivan Cristina Georgiana – Dan Dungaciu, Cristina Georgiana Ivan, Darie Cristea (coordonatori) (2016), Doctrine de Securitate, București, Editura Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” [ISBN 978-606-8656-44-1].

 

 

1.10    Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute; sau termeni de minimum o pagină în dicţionare de specialitate

 

 1. Gaba, Daniela (2016). Recenzie: Doru Buzducea, Valentina Rujoiu, Florin Lazăr, Anamaria Szabo & Theodora Ene (Eds.): International social work: A supplement of Social Work Review, University of Bucharest Press.  SZOCIÁLIS SZEMLE IX(1-2): 85-89.
 2. Moldovan Nelu-Cristian. (2016). Revista Centrului de Strategii Aplicate ”Diplomacy and Intelligence”, numărul 7, februarie 2016, cu recenzia cării „Strategiile de securitate naţională în spaţiul euroatlantic” – volum colectiv coordonat de Marian Zulean, ISSN 2344-3650

 

 

1.11    Lucrări publicate în volumele unor conferinţe (cu ISBN) indexate în cel puţin una dintre bazele de date internaţionale recunoscute

1.11.1     La conferințe naționale

 

1.11.2     La conferințe internaționale organizate în străinătate

 

 1. Borlescu, Ana Maria. (2016) One Story among Many: Narrative Episodes and the Construction of Doctors’ Identities, Narrating Illness: Prospects and Constraints, editat de Joanna Davidson si,Yomna Saber, Oxford: Inter-Disciplinary Press,  978-1-84888-488-5.
 2. Durnescu, I., și Istrate, A. (2016). Prisoner’s Transitions: Roma and Romanian Prisoners Finding their Way Back into Society. Dene mli Serbestlik Daire Başkanlığı, 68.
 3. Manta, A., 2016. Fluxus Spaces as Alternative Cultural Spaces. A social cartography of the urban cultural scenery. International Review of Social Research, 6(2), pp.80-90.
 4. Marian, Andrea-Mariana and Budeanu, Valeriu. (2016), The Analysis of the Causes of Employees’ Happiness: Spin Cycle, Oxford: Inter-Disciplinary Press.
 5. Mihai, Anca and Corina Brăgaru. 2016. “Lifelong Education: The Effect of Informal Education on Income.” Pp. 310–17 in Proceedings Book of the International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL 2015). Sakarya University Faculty of Education. Retrieved June 27, 2016 http://media.wix.com/ugd/d546b1_c22812c0ae38470f95ca8cbde8999513.pdf
 6. Popescu, Rebeca, (2016), Newborn abandonment in maternity. Measurements that can prevent the abandonment and reduce the time spend in hospital without the parents, în Volumul conferinţei MEPDEV 2nd: 2016. Central & Eastern European LUMEN International Conference – Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values, Lumen Media Publishing, UK, London. http://lumen.international/
 7. Rezeanu, Cătălina-Ionela. 2016). Some Glimpses into Using an Interpretive-Constructivist Approach to Study Housing and Domestic Space. În  A Sandu, A  Frunza, T  Ciulei, G. Gorghiu și A Petrovici, LUMEN: Rethinking Social Action. Core Values (pp. 1129-1134). Italia, Bologna: Editografica.  ISBN  978-88-7587-725-5.
 8. Rughinis, Cosima and Marian, Andrea-Mariana. (2016), Interpretive Repertoires about Happiness and Life at Work: Spin Cycle, Oxford: Inter-Disciplinary Press.
 9. Toma, E., & Rughinis, C. (2016). Playing with Herstory. Representing Femininity in Historical Video Games. In DiGRA-FDG (Ed.), Proceedings of DiGRA and FDG First Joint International Conference. Dundee, UK.
 10. Rughiniș, C., Rughiniș, R., & Toma, E. (2016). Three Shadowed Dimensions of Feminine Presence in Video Games. In Proceedings of DiGRA and FDG First Joint International Conference. Dundee, UK: DiGRA-FDG.

 

1.11.3     La conferințe internaționale organizate în România

 

 1. Zaharia, Carmen. (2016). Cultural beauty: Beauty in the eyes of secondary students with different nationalities, studying in an international school. In Proceedings of Conference of Modern Applied Languages IDENTITY ACROSS CULTURES.27-28 May 2016 Bucharest, Romania Edited by Lumina Educational Institutions, Foundation Lumina, The University of South-East Europe, Editura Lumina Publishing 2016. http://icmal.lumina.org/doc/Icmal_2016.pdf

 

1.12    Citări în articole din reviste cotate ISI, în cărţi sau volume ori reviste indexate în baze de date internaţionale care au un factor de impact f (nu seiau în considerare autocitările). n este numărul de autori al publicaţiei citate.

 

 1. Cutler, Stephen J. and Corina Brăgaru. 2015. “Long-Term and Short-Term Predictors of Worry about Getting Alzheimer’s Disease.” European Journal of Ageing 12(4):341–51) Citată în: Molden, J. and M. Maxfield. 2016. “The Impact of Aging Stereotypes on Dementia Worry.” European Journal of Ageing 1–9.
 2. Cutler, Stephen J. and Corina Brăgaru. 2015. “Long-Term and Short-Term Predictors of Worry about Getting Alzheimer’s Disease.” European Journal of Ageing 12(4):341–51) Citată în: Scerri, Anthony and Charles Scerri. 2016. “Training Older Adults about Alzheimer’s Disease – Impact on Knowledge and Fear.” Educational Gerontology 1–25.
 3. Humă, Bogdana. (2010). Gender differences in impression formation. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, Vol. 1, No 1. Citată în: Soroka, Stuart, et al. (2016). Do Women and Men Respond Differently to Negative News.
 4. Humă, Bogdana. (2014). Enhancing the authenticity of assessments through grounding in first impressions. British Journal of Social Psychology, Vol. 54, No. 3, pp. 405-424 http://dx.doi.org/ 10.1111/bjso.12089 Citată în: Rughiniş, Cosima. (2016). Citizen science, gallaxies and tropes: Knowledge creation in impromptu crowd science movements.
 5. Humă, Bogdana. (2014). Enhancing the authenticity of assessments through grounding in first impressions. British Journal of Social Psychology, Vol. 54, No. 3, pp. 405-424 http://dx.doi.org/ 10.1111/bjso.12089 Citată în: Wiggins, Sally. (2016). Discursive Psychology: Theory, Method and Applications.
 6. Humă, Bogdana. (2014). Enhancing the authenticity of assessments through grounding in first impressions. British Journal of Social Psychology, Vol. 54, No. 3, pp. 405-424 http://dx.doi.org/ 10.1111/bjso.12089 Citată în: Fele, Giolo. (2016). Il paradosso del gusto. Forme visibili dell’apprezzamento estetico.
 7. Rughiniș, Cosima, Humă, Bogdana, Matei, Ștefania, și Rughiniș, Răzvan. (2014). Computer-supported collaborative accounts of major depression. Digital rhetoric on Quora and Wikipedia. The International Conference on Information Systems and Technologies,  pp. 216-221 Citată în: Geerthik, S., S. Venkatraman, și K. Rajiv Gandhi. (2016). Reward rank: A novel approach for positioning user answers in community question answering system.
 8. Rughiniș, Cosima, Humă, Bogdana, Matei, Ștefania, și Rughiniș, Răzvan. (2014). Computer-supported collaborative accounts of major depression. Digital rhetoric on Quora and Wikipedia. The International Conference on Information Systems and Technologies,  pp. 216-221 Citată în: Geerthik, S., S. Venkatraman, and Rajiv Gandhi. (2016). AnswerRank: Identifying Right Answers in QA system.
 9. Rughiniş, Cosima, Rughiniş, Răzvan, și Humă, Bogdana. (2016). Impromptu crowd science and the mystery of the Bechdel-Wallace test movement.  Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems. Citată în: Rughiniş, Cosima. (2016). Citizen science, galaxies and tropes: Knowledge creation in impromptu crowd science movements.

 

 

1.13    Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizate în străinătate

// aici intră lucrările care au fost prezentate oral la conferință, chiar dacă nu au fost publicate integral

 

1.13.1     La conferințe internaționale organizate în România

 

 1. Ana Bleahu. Social network analysis of  Romanian Gypsies on YouTube at the conference  -  Networks in the Global World  -  Multiple Structures and Dynamics. Applications of Network Analysis to European Societies and Beyond, 1-3 July 2016.
 2. Andrei, Raluca Ioana. Muzeele și noi modalități de valorificare a patrimoniului în context național și interațional, Conferința multidisciplinară și internațională: Antropologia comunicării. Universul și Omul, organizatori: Fundația Culturală LOBBYART, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu și Casa de Cultură a Studenților Sibiu, Locație: Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, 28 octombrie 2016.
 3. Cojocari, Tatiana. New war, old (soft) power: The religious diplomacy’s impact on the Eastern European border transformations. International Interdisciplinary Doctoral Conference, București (IIDC 2016).
 4. Istrate, Andrada, “Once upon a time in Chilia or The evaluation of a human ecology project”. ICPA 2016, Correctional Leadership. Engaging Hearts and Minds, București, octombrie 2016.
 5. Istrate, Andrada, “Challenges, problems, and solutions three months after release”. SPECTO 2016. Timișoara, Romania, martie-aprilie 2016.
 6. Lazar, F.; Gaba, D.; Pirneci, O.V.; Rentea, G.C.; Mihai, A. “One Convention – two approaches on child protection: Romania and Norway compared”. Paper presented at Forum on Studies of Society (FSS). International Conference on Social Sciences and Humanities, Craiova, Romania, 31st of March 2016.
 7. Lazar F., Pirneci O.V, Gaba, D, Rentea G.C., Mihai A. ”The feminisation of social work: implications for practice and professional identity in Romania”. Paper presented at the 4th International Conference of the Romanian Sociological Society (RSS), New Societies, Old Minorities /New Minorities, Old Societies? Sibiu, 29th of September – 1st of October 2016.
 8. Manea, Mădălina. 2016. From door to rhizome in understanding the meanings of borders in international migration. Facing a New “Age of Migration”? Methodological Challenges, Conceptual Questions, Political Entanglement. București, 1-2 septembrie 2016.
 9. Manta, Adina “In the search for new cultural spaces. A social cartography of Bucharest Alternative Cultural Scenery”  New Societies, Old Minorities / New Minorities, Old Societies?, Sibiu, 2016.
 10. Marinescu, Alina, “Organizational Coaching and Collaborative Learning  through Popular Video Games”, The 2016 International Conference of the Romanian Sociological Society (RSS) ‘New Societies, Old Minorities/ New Minorities, Old Societies?’, September 29-October 1, 2016, Sibiu, România.
 11. Mihai A., Rentea G.C., Gaba, D., Pirneci O.V., Lazăr F., ”Connectivity and discontinuity in social work practice: Challenges and opportunities of the implementation of an e-social work system in Romania”. Paper presented at the 4th International Conference of the Romanian Sociological Society (RSS) Sibiu, New Societies, Old Minorities /New Minorities, Old Societies? 29th of September – 1st of October 2016.
 12. Mihăilă (Tacu), Oana-Mădălina, „Identitate şi simbolistică. O analiză sociologică”, Colocviul internațional în Studii Culturale și Științele Comunicării, cu tema: Teritorii, Granițe, Comunități. Reconfigurări identitare într-o lume dis(continuă), ediţia 2016, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 3-4 noiembrie 2016.
 13. Moldovan Nelu-Cristian. ”Putem adapta democraţia originală în modernitatea reflexivă?” la  ”Putere, pace, securitate”, ediţia a III-a, Bucureti, 2016.
 14. Oană, Iulian. Social classes through the lens of time capital, New Societies, Old Minorities / New Minorities, Old Societies?, Sibiu, 2016.
 15. Oană, Iulian. Exploring emergence in transactional data through social network analysis, New Societies, Old Minorities / New Minorities, Old Societies?, Sibiu, 2016.
 16. Popescu, Rebeca, (2016), Newborn abandonment in maternity. Measurements that can prevent the abandonment and reduce the time spend in hospital without the parents. Conferinţa MEPDEV 2nd: 2016. Central & Eastern European LUMEN International Conference – Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values, organizată in colaborare cu Universitatea Valahia, Târgovişte, România, 17 – 19 Noiembrie 2016. http://lumen.international/
 17. Rezeanu, Cătălina-Ionela, The reflexive transformation of intimacy according to the theories of late modernity: critical analysis and conceptual alternatives. WLC (World Lumen Conference), Iași – România, 12-17 aprilie 2016.
 18. Scorcia-Popescu Rebeca. (2016). There are viable alternatives to the institutionalization of children? Abandoned children of Romania-where to?. Social Work International Conference (SWIC) Envisioning Sustainable Social Work: Empowering Communities and Individuals, organizată de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenta Socială, în parteneriat cu Asociaţia Scolilor de Asistentă Socială din România, 3-4 Noiembrie 2016, https://swicub.com/
 19. Scorcia-Popescu Rebeca. (2016).  The influence of the group and the type of the crime – a probation perspective, Social Work International Conference (SWIC) Envisioning Sustainable Social Work: Empowering Communities and Individuals, organizată de Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenta Socială, în parteneriat cu Asociaţia Scolilor de Asistentă Socială din România, 3-4 Noiembrie 2016, https://swicub.com/
 20. Stăiculescu Ana Rodica, Stan Alina. (2016) A different facet of managerial conduct in the public sector: mobbing ,conferinta internationala World LUMEN Congress 2016, 12-17 aprilie 2016, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza.
 21. Tihan Diana. Family Relationships in Contemporary Romania and Japan – A Comparative Study. Envisioning sustainable social work: empowering communities and individuals. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, 04.11.2016.
 22. Toma, E. (2016). Humans and androids. A discourse analysis of video games addressing the human condition. Conferinta SSR si Colocviul International al Stiintelor Sociale si de Comunicare, Sibiu, 29 Septembrie – 1 Octombrie 2016.

 

1.13.2     La conferințe internaționale organizate în străinătate

 

 1. Borlescu Ana Maria,  One Story among Many: Narrative Episodes and the Construction of Doctors’ Identities. Conferinta Internatională Storytelling, Illness and Medicine, 11th Global Conference, Budapesta, Ungaria, Martie 2016.
 2. Cojocari Tatiana. Ukraine, Moldova and Belarus facing Russian Information War: what has been done; what to do next; (co-autor),Policy Council “Ukrainian Prism”, Kiev, 2016
 3. Cutler, Stephen J. and Corina Brăgaru. 2016. “Do Concerns about Developing Alzheimer‟s and Worries about Cognitive Functioning Affect Psychological Well-Being?” in 26th Alzheimer Europe Conference “Excellence in dementia research and care.” Copenhagen.
 4. Gheondea-Eladi, A., Rationality as mental representation: decision-making at the cross-roads, ISA  Forum of Sociology, Vienna, Austria, July 10-14, 2016
 5. Gheondea-Eladi, A., Decision-making models of patients and their surrogate decision-makers, European Sociological Association ESA-RN16 PhD and Early Scholars Workshop Programme ‘Quantitative, qualitative and mixed methods research: new insights for the study of health and illness’, Lisbon, Portugal, May 18, 2016
 6. Istrate, Andrada, “How do ex-cons find jobs? Employment strategies and work after prisoner release”. 16th Annual Conference of the European Society of Criminology: Crime and Crime Control. Structures, Developments and Actors. Munster, Germany, septembrie 2016.
 7. Istrate, Andrada, Projecting the past, accounting for the future – prisoners about their crimes, prison life, and the future. 15th Annual Conference of the European Society of Criminology, Porto, Portugal, septembrie 2016.
 8. Marian, A.-M. și Budeanu, V. The Vocation Fulfillment: a Driver for Happiness at Work. Inter-Disciplinary.Net. 2nd Global Meeting: The Happiness Project, 14- 16 March 2016, Budapesta, Ungaria.
 9. Moldovan Nelu-Cristian.” Can we fit original democracy in reflexive modernity?” International Association for Political Science Students(IAPSS) World Congress, Berlin,Germania, 2016.
 10. Tufiș, Paula A. and Corina Brăgaru. 2016. “Education in the Intergenerational Transfer of Advantage and Disadvantage: Cross-National Comparisons of the Mediation Role of Education in Status Attainment.” in RC28 International Transfer, Human Capital, and Inequality. Singapore.
 11. Tufiș, Paula A. and Corina Brăgaru. 2016. “Education in the Intergenerational Transfer of Advantage and Disadvantage: Cross-National Comparisons of the Mediation Role of Education in Status Attainment.” in RC28 International Transfer, Human Capital, and Inequality. Singapore.
 12. Voivozeanu, Alexandra,  Precarious posted employment: Romanian construction and meat industry workers in Germany, The 18th Nordic Migration Conference, Oslo, 11-12.08.2016.
 13. Voivozeanu, Alexandra, How do legal migration industry facilitators operate? Posting Romanian construction workers in Germany, RGS-IBG Annual Conference 2016, Londra, 30.08-2.09.20164

 

 

1.14    Organizarea unor evenimente științifice

 

 1. Borlescu, Ana Maria. Meeting Manager for the September 2016 Inter-Disciplinary.Net conferences in Oxford, UK:  Cars, First international conference; Roots and Legacies, First international conference; Animal and Human Bond, 3rd international conference, Evil Women, Women and Evil, 6th international conference, Sport 4th international conference, Fear and Anxiety in the 21st century, 3rd international conference.
 2. Manta, Adina Tatiana. Inițiator și organizator a atelierului de cercetare calitativă Qualitative Time, atelier ce a luat forma unei socializări academice, bazată pe un dialog interdisciplinar între sociologi și invitații din alte domenii.
 3. Manta, Adina Tatiana. Parte din echipa de organizare a conferinței ”Spațiu Caleidoscop. Perspective interdisciplinare asupra spatiilor alternative”.
 4. Mihai, Anca. Membru în comitetul de organizare a Conferinței internaționale de asistență socială, 2016, București, 3-4 noiembrie 2016.
 5. Moldovan Nelu-Cristian.Conferinţa “Poziţia României pe flancul sud-estic al NATO”, Bucureşti, 2016, în calitate de Director Departament HR&Proiecte al Grupului de Studii de Securitate.
 6. Niţă (Gaba), Daniela. Membru in echipa de organzare pentru prima editie a Social Work International Conference (SWIC) organizata la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti, 3-4 noiembrie 2016.
 7. Scorcia (Popescu), Rebeca. Workshop – impactul centrului maternal în prevenirea abandonului copilului. Summit ARFO, 26 – 29.10.2016, Bucureşti.
 8. Stan, Alina Costiana. Conferinta  Observatory on Local Autonomy OLA”Métropolisation et coopération territoriale en milieu rural. Regards croisés en France, Hongrie, Moldavie, Pologne et Roumanie, 8-9 octombrie, Constanta, Universitatea Spiru Haret
 9. Stan, Alina Costiana.  Conferinta Observatory on Local Autonomy OLA”Métropolisation, régionalisation et intercommunalité rurale” Bratislava, iunie 2016 a membru OLa,
 10. Tudor, Elena. Membru al echipei organizatorice a conferinței ESA RN35 Midterm Conference “Sociology of Migration”, 1-2 September, Bucharest, Romania (organizatori CESMIG, Universitatea din București și Institutul de Cercetare a Calității Vieții-ICCV).

 

 

1.15    Alte rezultate ale activității de cercetare științifică

 

 1. Cojocari, Tatiana. (2016). Contribuție la traducerea revistei internaționale de sociologie: Global Dialogue.
 2. Liseanu, Rodica. Motive și responsabili ai mistificării sistemului educațional din România,  – articol publicat în Romanian Review of Young Researchers (ISSN 2393 – 2775), Vol. II, No. 5/ 2016.
 3. Marian, Mihai-Bogdan.
 • Articole de autor unic:

3.1.1. Societatea deschisă, de la teorie la realitate socială. Practica societății deschise în societatea românească postdecembristă, în „Revista Punctul Critic nr. 1(15)/2016 Societăți deschise, societăți închise”, București, Ed. Ideea Europeană, pp. 13 – 59;

3.1.2.Terorismul global, România și moscheea de la București, în „Revista Punctul Critic nr. 2(16)/2016 Terorism fără frontiere”, București, Ed. Ideea Europeană, pp. 39-53;

3.1.3.Revoluțiile postmodernității – de la manipularea rețelelor virtuale de socializare, la noua gherilă urbană, în „Revista Punctul Critic nr. 3(17)/2016 Internetul, digitalizarea societății și mutațiile comportamentului uman”, pp. 15-34;

3.1.4.Contractul social și problematica drepturilor omului față în față cu postmodernitatea, în „Revista Drepturile Omului” anul XXVI nr. 1/2016;

3.1.5.Contractul social și problematica drepturilor omului – provocările postmodernității, în „Revista Drepturile Omului” anul XXVI nr. 2/2016.

 

 • Lucrări prezentate la conferințe naționale / școli de vară:

3.2.1.Marian, Mihai-Bogdan, Tipare civilizaționale și culturi instituționale, Conferința Națională a Societății Sociologilor din România (SSR) „Provocări sociale: Instituții, valori, tendințe”, Iași, 16-18 mai 2013.

3.2.2.Marian, Mihai-Bogdan, Lumea Islamică la confluenţa secolelor XX şi XXI – Între Fundamentalismul Islamic şi Societatea Deschisă”, Școala de Vară Geopolitics 2012, organizată de Asociația ASAGRI,  Asociația de Geopolitică Ion Conea și Middle East Politic and Economic Institute pe tema „Evoluțiile Geopolitice ale Spațiului Islamic”, 23 iulie-02august 2012.

 

 • Traducere, verificare și adaptare text engleză-română pentru un număr de peste 30 de articole de specialitate publicate în revista Global Dialogue România în perioada 2013-prezent.
 • Conferinţe

 

 1. Mihăilă, Oana-Mădălina, „Genul și sexul în sănătate”, Conferința Științifică Națională „Dinamici actuale ale realității individuale și sociale”, 12 mai 2016, București.
 • Publicaţii

4.1. Mihăilă, Oana-Mădălina. (2015). „Afacerea Stroussberg: repere socio-istorice. Un „model al afacerilor cu statul”. Revista  „Stefadina. File de arhivă…”, Nr. 2/2015. Editura Stefadina, Bucureşti.

 

 • Cercetări de teren şi stagii de practică

4.2.1.09/2015: Cercetare sociologică de teren, Crihana Veche, Raionul Cahul, Republica Moldova – în calitate de cercetător științific, CESPE, Academia Română;

4.2.2.04-11/2012: Cercetarea comunității basarabenilor veniți la studii în România – în calitate de voluntar;

4.2.3.08/2011: Cercetare sociologică de teren, localitatea Novaci, jud. Gorj – în calitate de voluntar;

4.2.4.07/2011: Cercetare sociologică de teren, jud. Harghita și Covasna – în calitate de voluntar.

 

 1. Pădurean, Teodor Mihail. Membru in Corpul de experti manageri al MEC.
 2. Rezeanu, Cătălina-Ionela.  Premiu pentru rezultatele cercetării (PN-III-P1-1.1-PRECISI-2016-11918), obținut împreună cu Arabela Briciu, Victor Briciu, Angela Repanovci și Claudiu Coman, pentru articolul ”The Influence of Urbanism and Information Consumption on Political Dimensions of Social Capital: Exploratory Study of the Localities Adjacent to the core Core City from Brașov Metropolitan Area, Romania”
 3. Rezeanu, Cătălina-Ionela.  Premiul Best Scientific Article of the Young Researchers, în cadrul competiției Internaționale Advancing Socio-Economic Research, organizate de  Pro Global Science Association, pentru lucrarea ”The Social Construction of Roma Housing Issue: Determinants of Roma and Romanians Perceptions”
 4. Stan, O.M..Colaborare pentru studiul Cranet (Cranfield network on international human resource management) – colectare date empirice despre procese si proceduri de HR implementate de organizatii cu peste 200 de angajati din Romania, completare baza de date SPSS
 5. Stan, O.M..Colaborare pentru studiul “Ascensiunea pieţei duale a muncii: Combaterea muncii precare în noile state membre prin relaţiile de muncă (PRECARIR)” / “The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations”. Proiect de cercetare VS/2014/0534 finanţat de Comisia Europeană şi Dublin City University.
 6. Székedi, Levente. 2016. Balancing Research and Community Commitment in the Interwar Romanian Sociology: Dimitrie Gusti’s ‘Sociologia Militans’ as Public Sociology. Portalul web Public Sociology Lab, administrată de Prof. Dr. Stefan Selke, Universitatea Furtwangen, Germania (http://www.public-sociology-lab.de/balancing-research-and-community-commitment-in-the-interwar-romanian-sociology-dimitrie-gustis-sociologia-militans-as-public-sociology/)
 7. Székedi, Levente. 2016. Önbírálat és óvatos múltidézés – a romániai magyar társadalomkutatás diskurzív újjáteremtési kísérletei az 1957-es Korunk első számaiban [Autocritică și evocarea precaută a trecutului – experimentele discursive de reconstrucție a cercetării sociale maghiare din România în primele numere ale revistei Korunk, 1957]. În volumul conferinței Argumentor (2015), Debrecen-Oradea, pp. 153-168., ISSN 2392-6155
 8. Székedi Levente. 2016. A népességvesztés témája és az egyke-kérdés a két világháború közötti erdélyi társadalmi gondolkodásbban [The topic of population decline and the one-child problem in the interwar Transylvanian social thought]. Szociális Szemle, nr. 1-2.: 31-40.
 9. Székedi Levente . Un studiu și o recenzie în curs de apariție în Revista Română de Sociologie.
 10. Székedi Levente . Două sesiuni de prelegeri despre Școala Gusti la Universitate din Pécs, Ungaria
 11. Vlad (Andrei), Raluca Ioana. (2016). Participare la Conferinţa Internaţională We Are Museums, Organizator – Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Locație: Muzeul Naţional de Artă Contemporană, 6 – 8 iunie 2016, Bucureşti.
 12. Zamfirescu, Raisa-Gabriela.  (2016). Contribuție la traducerea revistei internaționale de sociologie: Global Dialogue.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>