Presustinere 26.09, 11:30 – Vulnerabilitatea si riscul la dezastru. Inundatiile in comunitati rurale

A N U N Ţ

 

În  ziua  de 26 septembrie 2018 , ora 11,30 în sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  presusţinerea    tezei  de
doctorat intitulată:

 

VUNERABILITATEA ȘI RISCUL DE DEZASTRU. INUNDAȚIILE ÎN COMUNITĂȚI RURALE ROMÂNEȘTI,

 

de  către

 

MIHAI ANCA

 

 

în vederea avizării pentru susținerea publică

 

 

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Doru Buzducea

Membri:

1. Prof.dr. Cosima Rughiniș;

2. Conf.dr. Mircea Botescu;

3. Prof.dr. Florin Lazăr.