Presustinere 07.06, 14:00 – Discursive Emotion Literacy and Conceptual Metaphors of Affect in Foreign Language Acquisition

În  ziua  de 7 iunie 2018, ora 14,00 în sala de consiliu
a Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  presusţinerea    tezei  de
doctorat intitulată:

 

Happy Like a Unicorn – Discursive Emotion Literacy and Conceptual Metaphors of Affect in Foreign Language Acquitision. A Study in the Sociology of Emotions

de  către

 

ZAHARIA CARMEN

 

 

în vederea avizării pentru susținerea publică

 

 

 

Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat:

 

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Cosima Rughiniș

Membri:

1. conf.dr. Laura Grunberg;

2. conf.dr. Raluca Popescu;

3. lector dr. Cosmin Toth.