Susținere publică – Mandita Madalina

ANUNŢ
În ziua de 30 iunie 2011,ora 13.00 în Sala  de Consiliu a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială va avea loc susţinerea tezei de doctorat intitulată:
de către
MĂNDIŢĂ MĂDĂLINA
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Sociologie.
Comisia:
conf.dr. Petronel Dobrică– preşedinte
prof.dr. Ilie Bădescu   –  conducător ştiinţific
prof.dr. Petre Anghel   – referent
C.P.I dr. Oscar Hoffman    - referent
prof.dr.  Dumitru Otovescu  - referent
* Teza poate fi consultată la biblioteca facultăţii.