Interese de cercetare – Marian Zulean

Sociologie militară (teorie, relatiile dintre civili si militari, controlul democratic al fortelor armate, reforma armatei si serviciilor de informatii, recrutare si retentie a personalului militar);
Politici publice (teoria politicilor publice, designul si evaluarea politicilor publice, politici de securitate nationala, planificarea si bugetarea politicilor);
Studii de securitate (strategii de securitate si aparare, managementul crizelor si conflictelor);
Foresight (studii de viitor si prospectiva sociala, viziune si strategii, planificarea pe termen lung).