Publicatii 2014

Bondor, Adriana, 2013, Pe <<Uliţa copilăriei>>: istorie orală şi memorie culturală în strada Zlataust din Iaşi” (disertaţie), în Andi Mihalache & Adrian Cioflâncă (coord.), Istoria recentă altfel. Perspective culturale, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, 2013, pp.829-860.

Bondor, Adriana, 2012, „Memorie şi istorie. Abordări calitative prin istorie orală” în Anuarul Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi, tomul 9, Editura Lumen, Iaşi, pp.139-154.

Bucur, Bogdan (2011) Insights into the Politico-Administrative Dimension of Interwar Romania. A Perspective of the Gustian Monographic Sociology. In Styles of Communication, Vol. 3, No. 1, pp. 5-25.

Bucur, Bogdan (2011) Budgetary Austerity Measures Taken by Romania during the Great Recession of 1929-1933 and Reflected in the Specialized Press of the Time. In The Roumanian Journal of Journalism & Communication, Vol. VI, No. 3, pp. 34-41.

Bucur, Bogdan (2011) O privire critică asupra «ruinei» economice şi a «decăderii» politice a marii boierimi în prima modernitate. În Sociologie Românească, vol. IX, nr. 2, pp. 3-27.

Bucur, Bogdan (2013) Manifestările politico-administrative în cercetările monografice ale Şcolii Sociologice de la Bucureşti. În Dumitru Sandu şi Ioana-Alexandra Rusu (coord.), Zece teme de nişă în explorările tinerilor sociologi, Bucureşti: Editura Trei, pp. 81-96.

Buşu, Oprea-Valentin (2014), The specific of the power relationship, International Letters of Social and Humanistic Sciences, vol. 23 (2014), pp. 45-52, ISSN 2300-2697, http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-23-2014-45-52.pdf

Buşu, Oprea-Valentin (2014), The Specific Character of Political Power under “Who Do I Obey Politically?”, International Letters of Social and Humanistic Sciences, vol. 10(2) (2014) pp 156-162, ISSN 2300-2697, http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-102-2014-156-162.pdf

Buşu, Oprea-Valentin, Buşu (2014),  Central Propaganda Figures of Crowds: Citizen, Militant, Worker, International Letters of Social and Humanistic Sciences, vol. 12 (2014), pp. 41-48, ISSN 2300-2697, http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-12-2014-41-48.pdf

Buşu, Oprea-Valentin, Buşu, Oana-Cristina (2014), Recognizable Elements of the Mass Communication, International Letters of Social and Humanistic Sciences 9 (2014), pp.100-107, ISSN 2300-2697, http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-9-2014-100-107.pdf

Bușu, Oprea-Valentin (2013) Organzation’s identity, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 2, No.6, pp. 97-102, http://www.ejbss.com/Data/Sites/1/vol2no6sept2013/ejbss-1283-13-organzationsidentity.pdf

Buşu, Oprea-Valentin (2013) Social Image and Brand Image of Organization, Business Management Dynamics Vol.3, No.3, Sep 2013, pp.22-26 http://bmdynamics.com/issue_pdf/bmd110399-%2022-26.pdf

Buşu, Oprea-Valentin, Andresoi (Peagu) Carmen Elena (2013) Social Image Concept, Business Management Dynamics, Vol.3, No.3, pp. 39-45, http://bmdynamics.com/issue_pdf/bmd110430-%2039-45.pdf

Buşu, Oprea-Valentin, Buşu, Oana-Cristina (2014), Recognizable Elements of the Mass Communication, International Letters of Social and Humanistic Sciences, vol. 9 (2014), pp.100-107, ISSN 2300-2697,www.ilshs.pl

Buşu, Oprea-Valentin, Mirela Teodorescu, Daniela Gîfu (2014), Communicational Positive Propaganda in Democracy, International Letters of Social and Humanistic Sciences, vol. 27 (2014) pp. 82-93 ISSN 2300-2697, http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2014/06/ILSHS-27-2014-82-93.pdf

Buşu, Oprea-Valentin (2014), Difficulties of unitary understanding of the social communication, International Letters of Social and Humanistic Sciences, vol. 19 (2014), pp. 8-16, ISSN 2300-2697, http://www.ilshs.pl/wp-content/uploads/2013/10/ILSHS-19-2014-8-16.pdf

Ciotlăuş, Simona (2010) Putting ethnography to good use, researching the virtually human, recenzie a cărţii Coming of Age in Second Life de Tom Boellstorff. Compaso. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, Issue 2, http://doctorat.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2010/11/Issue2_SimonaCiotlaus_Ethnography_Review.pdf

Ciotlăuş, Simona (2010) Questioning women’s subordination: cross-cultural insights from anthropology, Compaso. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, Issue 1, http://dl.dropbox.com/u/3222251/Compaso/SimonaCiotlaus_Compaso2010.pdf

Ciotlăuş, Simona (2009) Using Icons as an Iconoclast, recenzie a cărţii Expectations of Modernity a lui James Ferguson, Sociologie Românească: Vol 7(1)

Ciotlăuş, Simona (2008) Petty Capitalism in the Centre of a Postsocialist Capital, plotki online: http://www.plotki.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=617&Itemid=31

Croitoru, A., 2011, ‘Antreprenoriatul economic – profiluri regionale’, în Flavius Mihalache și Alin Croitoru  Mediul rural românesc: evoluții și involuții. Schimbare socială și antreprenoriat, Editura Expert, București, p. 69-85 și 89-92, ISBN: 978-973-618-276-1 (cod CNCSIS: 045/2006)

Croitoru, A., 2013, ‘Despre natura relaţiei dintre migraţie şi antreprenoriat’, editura Universității din București (în curs de apariție)

Croitoru, A., 2013, ‘O perspectivă regională asupra relaţiei dintre dezindustrializare şi antreprenoriat’, editura Universității din București (în curs de apariție)

Croitoru, A., 2013, ‘Digging among the roots of entrepreneurship’, în Journal of Community Positive Practices, Nr. 1/2013, pp. 92-111, disponibil online la http://www.jppc.ro/reviste/JCPP%20Nr.%201%202013/articole/art05.pdf

Croitoru, A., 2013, ‘An Insight into the Nature of the Relationship between Entrepreneurship and Migration’ în Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, volume, 4, nr 1, 2013, pp. 105-125, ISSN 2068-0317 disponibil online la http://compaso.eu/wpd/wp-content/uploads/2013/07/Compaso2013-41-Croitoru.pdf

Croitoru, A., 2012, recenzie la Schumpeter, J.A.,2008, The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, New Brunswick (U.S.A) and London (U.K.): Transaction Publishers, în Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, volume, 3, nr 2, 2012, ISSN 2068-0317 disponibil online la http://compaso.eu/wp-content/uploads/2013/01/Compaso2012-32-Croitoru.pdf

Croitoru, A., 2012, recenzie la Sergiu Bălţătescu, 2009, Fericirea în contextul social al tranziţiei postcomuniste din România, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, în Revista Sociologie Românească, vol X, nr 1-2012, ISSN 1220- 5389, disponibil online la http://www.academia.edu/1621856/Sergiu_Baltatescu_Fericirea_in_contextul_social_al_tranzitiei_postcomuniste_din_Romania_Oradea_Editura_Universitatii_din_Oradea_2009_recenzie_

Croitoru, A., 2012, recenzie la Gabriela Neagu, 2012, Şanse de acces la educaţie în societatea românească actuală, Iaşi, Editura Lumen, în Revista Calitatea Vieții, Anul XXIII • Nr. 4 • 2012, disponibil online la  http://www.revistacalitateavietii.ro/2012/CV-4-2012/CV-4-2012.pdf

Croitoru, A., 2011, recenzie la Alin Rus, 2007, The mineriads: between political manipulation and workers’ solidarity, Bucharest, Curtea Veche, în Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, vol 2,  nr 1 . 2011, ISSN 2068 -  0317, disponibil online la http://doctorat.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2011/07/Compaso2011-21-Croitoru.pdf

Croitoru, A., 2011, recenzie la Marian Vasile, 2010, Stiluri de viaţă în România Postcomunistă, Iaşi, Editura Lumen, în Revista Calitatea Vieţii, online la http://www.revistacalitateavietii.ro/2011/CV-2-2011/07.pdf

Croitoru, A., 2011, recenzie la Carl Christian von Weizsäcker, 2011, Homo Oeconomicus Adaptivus, în Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, volume 2, Number 2, 2011, ISSN 2068 -  0317, disponibil online la  http://compaso.eu/wp-content/uploads/2011/12/Compaso2011-22-Croitoru.pdf

Florea, Ioana (2009). Spaţiul public şi calitatea vieţii urbane. Revista de Asistenţă Socială, nr 1-2/2009, 63-76.

Florea, Ioana (2010). Exploring Ethnicity in the City of Experts: Social Researchers and Research Objects. În European City. Praga: Multicultural Centre Prague, www.europeancity.cz .

Florea, Ioana (2010). Learning from School no 136. Case Study in “Ferentari” Disadvantaged Area. În Roth, Maria et al (coord), The Social Ecology of School Succes: Implications for Policy and Practice (pp. 209-220). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.

Florea, Ioana (2010). Narrative online and offline spaces. Field notes from the becoming of an anthropologist. Compaso Journal of Comparative Research in Sociology and Anthropology, nr 1(2), 111-127, http://compaso.ro .

Florea, Ioana (2010). The Concrete Pieces that Crack Faster: Vulnerable Groups and Environmental Behaviours. În Conference Proceedings Cracks in the Concrete Jungle: New Perspectives on Urban Ecology. Berlin, www.stadtoekologie-berlin.de.

Florea, Ioana (2010). Teenage Perspectives on Urban Environments. Case studies from contemporary Bucharest (E-working paper nr 98). Lisbon: Centre for Research and Studies in Sociology.

Gheondea Eladi, Alexandra (2013) Teoria Raţionalităţii în Sociologie: Un Argument Metodologic, Revista Română de Sociologie, nr. 3-4/2013

Gheorghiu, Iulia, Istrate Andrada, Stanciu Valentin. 2010. “Universitatea centrată pe student. Stiluri de viață ale studenților din generația Y” in Vlăsceanu, Lazar, ed. 2010. Barometrul Calității 2010.

Ghișa, Mihaela, “Foresight for Public Policy”, LAP LAMBERT Academic Publishing 2013

Ghișa, Mihaela, Goux-Baudiment, Fabienne, Dator, James. A. & Cole, Sam, 2011, Designing a foresight exercise for the future of rural communities in Romania. Futures, The journal of policy, planning and futures studies, vol. 43

Ghișa, Mihaela 2011. Lo Spazio nei Futures Studies. In: BIAGINI, Antonelllo. & BIZZARRI, Mariano (eds.) Spazio. Scenari di competizione Firenze: Passigli Editori

Dator, James, Pino, Jordi Serra D., Cole, Sam, Goux-Baudiment, Fabienne, Razak, Victoria & Ghișa, Mihaela, 2011, Bucharest conversations: What would futurists say to this little girl? Futures, The journal of policy, planning and futures studies vol. 43

Humă, Bogdana. (2011). Olfacția și formarea primei impresii. În L. Ivan și A. Duduciuc Comunicare nonverbală și construcții sociale. București: Editura Tritonic.

Humă, Bogdana. (2011). Percepția socială și sensibilitatea olfactivă: o abordare sociopsihologică. În P. Iluț (coord.) Studii de sociopsihologie (pp. 155-162). Cluj: Editura Presa Universitară Clujană.
Humă, Bogdana. (2010). Recenzia cărţii Psihologie socială şi sociopsihologie – autor Petru Iluţ. Tribuna, Vol. IX, 1-15 aug.

Humă, Bogdana. (2010). Gender differences in impression formation. Compaso, Vol 1, No 1.

Humă, Bogdana (2010). Contribuţii la subcapitolul “Credinţa în superstiţii” (pp. 46-51). În L. Vlăsceanu, A. Duşa şi C. Rughiniş. Publicul şi ştiinţa. Ştiinţă şi societate. Interese şi percepţii ale publicului privind cercetarea ştiinţifică şi rezultatele cercetării disponibil în data de 9 septembrie 2010 la adresa http://stisoc.ro/docs/STISOC2010_Raport%20de% 20cercetare.pdf.

Humă, Bogdana. A discursive social psychological approach to first impression formation. În apariție în SAGE Cases in Methodology, Londra: Editura Sage (2014).

Humă, Bogdana. Modelarea experimentală a „formării primei impresii” în contextul orientărilor teoretice clasice din psihologia socială. (În apariție într-un volum ce reunește contribuțiile doctoranzilor în științele socio-umane, bursieri în cadrul programul POS DRU Excelenţă şi interdisciplinaritate în studiile doctorale pentru o societate informaţională al Universității din București, 2014).

Aniţei, Mihai şi Humă, Bogdana. (2009). Comunicarea nonverbală şi formarea primei impresii. Revista de Psihologie. Vol. 3-4.

Istrate, Andrada Mihaela. 2011. From Pathological to Professional – Gambling Stories. Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 2(2), 49-67.

Matei, Aura si Paul Dragos Aligica (2011) “Economie si Sociologie”, capitol in Vlasceanu, Lazar (coord) (2011) Sociologie, Iasi: Polirom, 419-72

Matei, Aura și Iulian Stanescu (2009). “Politici privind inovatia sociala in Marea Britanie”. Revista Calitatea Vieții. No 1-2, 28-39, București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

Matei, Aura (2009). “Inovația socială – o hartă tematică”. Revista Inovația Socială, no. 2, 86-107, București: Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

Matei, Aura şi Horia Terpe (2009). “Şcoala de la Bloomington: abordarea integrată a teoriei şi practicii dezvoltării”. Oeconomica, no.4, 33-50, București: Societatea Română de Economie

Rughiniș, C., & Matei, Ș. (2013). Learning Through Massively Co-Authored Biographies. Making Sense of Steve Jobs on Wikipedia through Delegated Voice. In The 19th International Conference on Control Systems and Computer Science CSCS19 (pp. 1–7). IEEE.

Deaconescu, R., Matei, Ș., 2013, The Negotiation of Knowledge and Knowing: The Challenge of Using Wiki Technology in Computer Supported Collaborative Learning. Proceedings of 19th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS19. IEEE.

Rughiniș, R., Matei, Ș., 2013. Digital Badges: Signposts and Claims of Achievement. In HCI International 2013 – Posters’ Extended Abstracts, Communications in Computer and Information Science Volume 374, 2013, pp 84-88. Springer.

Rughiniș, R., Matei, Ș. 2013. Through the Looking Glass: Imagining Users in a 24-Hour Tech Entrepreneurship Hackathon. In Garry Lee (Ed.), Advances in Education Research, vol. 32 – Procedings of the 3rd International Conference on Social Sciences and Society (ICSSS 2013), December 27-28 2013, pp. 224-229. IERI.

Mihalache, Flavius (2010) Schimbarea profilului demografic si
ocupational al populatiei rurale: 1990-2009. Calitatea Vietii,
1-2/2010, 29-43.

Mihalache, Flavius (2010). Recenzie “Agricultura la români de la origini până la jumătatea secolului XX” (Ion Chelcea). Calitatea Vietii, 3-4/2010, 409-411

Pavel, Ramona (2010). Social Entrepreneurship Evaluation. Social Work Review, 4, 71 – 82

Rughinis, Cosima, Toader Roxana (2010). Education and Scientific Knowledge in European Societies. Exploring Measurement Issues in General Population Surveys, Studia Sociologia no. 1 / 2010, pp. 175-202, http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/521.pdf

Telegdy, Balázs, 2013, Definition of Gustism – The applicability of the generation-based biographical research on the Bucharest School of Sociology, Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Seria Nouă) Sociologie și Asistență Socială, 6, 2. pp. 122-129

Telegdy, Balázs, 2013, Is the Positive Network the Inverse of Negative Network?, International Review of Social Research, 3, 3, pp. 21-38, http://www.irsr.eu/issue09/04_Telegdy_p21-38.pdf

Telegdy, Balázs, 2013, Recenzie: Istorii învecinate – Imre Pászka Teme de Sociologie Românească a modernității, Sfera Politicii, 20, 3 (175), pp. 139-141, http://issuu.com/sferapoliticii/docs/sfera_175-rev1/1?e=1423808%2F5708823

Telegdy Balázs, 2013, Journal review: Issue number 11-12 of the journal “Transilvania”, Sibiu, 2012, Compaso, 4, 1, pp. 153-158, http://compaso.eu/wpd/wp-content/uploads/2013/07/Compaso2013-41-Telegdy.pdf