Interese de cercetare – Radu Baltasiu

- istorie socială
- multimedia
- religie
- identitate națională
- doctrină și securitate
- ciberspațiu
- organizații
- Școala de Sociologie de la București
- noi metode de cercetare – hărți mentale