Interese de cercetare – Laura Grunberg

Sociologia Genului / Studii de gen cu accent pe:  (a) analize cantitative şi calitative în prelungirea Barometrului de gen România 2018 şi a studiilor de tip Gender Equality Index/EIGE pentru a analiza şi compara dinamica percepţiilor legate de rolurile şi relaţiile de gen;  (b) teme legate de intersectionalitatea genului/undoing gender  în analiza dimensiunii de gen a unor instituţii sociale (în special a celor mai puţin abordate în cercetarea de la noi ca de exemplu literatura, spatiul urban, timpul liber,  corpul, reţelele sociale, migraţia; tehnologia/retelele sociale, etc. ); (c) cercetări legate de noile forme de sexism: neosexism, sexism modern, sexism ambivalent, etc; (d) analiza critică a metodologiilor feministe în sociologie.

Postumanismul, noul materialism în ştiinţele sociale (în particular în sociologie):  diverse cercetări  din perspectiva criticilor aduse  antropocentrismului din ştiinţele sociale,  a reevaluării relaţiei natură-cultură în sociologie. Domenii conexe de interes: sociologia lucrurilor, sociologia animalelor

Sociologia vietii cotidiene: cercetări la nivel teoretic şi practic despre cotidianitate, despre “nimicuri”, despre activităţi sociale banale, obişnuite, normale, rutinate, fireşti considerate ca activităţi fundamentale al vieţii umane (teme precum tehnologie, supraveghere şi viaţă cotidiană, corp şi viaţă cotidiană, gen şi viaţă cotidiană, artă şi viaţa cotidiană, etc.)