Interese de cercetare – Ana Rodica Stăiculescu

Demografie. Cercetare biografică pe generații, tripla biografie familială, profesională şi migratorie. Migrație și mobilitate. Studii transdisciplinare privind evoluția socio-identitară a comunităților etnice. Studii de gen.

Comunicarea online: designul social al TIC, impactul folosirii TIC asupra societății

Influența diferențelor culturale asupra negocierilor internaționale.

Sociologia devianţei: mecanismele prin care operează stigmatizarea, impactul asupra convingerilor și comportamentelor sociale; asocierea stereotipurilor luând în considerare conceptele precum excluziunea, marginalizarea și explorând implicațiilor în domeniul identității sociale și devianţei.

Sociologia organizațiilor: studiul schimbărilor în mediul extern al organizațiilor care determină procesul de adaptare a sistemului de valori organizaționale din prisma noțiunilor de gen și cultură şi modul în care stilul de management influențează climatul organizațional, determinând astfel un climat toxic în organizații. Satisfacția faţă de locul de muncă.