Interese de cercetare – Florin Lazar

 

  • Sociologia sănătății și a bolii: cetățenia biologică, narațiunea bolii, reprezentarea aderenței la tratament a persoanelor care trăiesc cu HIV/tuberculoză/hepatite, perspectiva persoanelor cu boli cronice asupra viitorului, factori ai integrării sociale a persoanelor cu probleme de sănătate mintală.
  • Sociologia profesiilor: Identitatea profesională a asistenților sociali, impactul tehnologiei asupra profesiilor (TIC, AI).
  • Politici sociale: evaluarea intervențiilor/programelor sociale, legitimitatea politicilor sociale, politici sociale comparate, statul bunăstării.
  • Asistență socială: istoria asistenței sociale din România, condițiile de lucru ale asistenților sociali, educația în asistență socială, cercetarea participativă în asistență socială, cercetarea practicii în asistență socială.
  • Grupuri vulnerabile: construcția socială a stigmatizării, integrarea socială, imaginea beneficiarilor de asistență socială, etnografia sărăciei, efectele îngrijirii alternative.