Școala Doctorală de Sociologie

Doctoranzi 2010


Nume şi Prenume

Tema lucrării

Profesor coordonator

BĂDICA D. DIANA MARIA

Ciberspaţiu şi mobilitate virtuală

Prof.dr. Poliana Ştefănescu

BĂDICA G. IONELA GABRIELA

Şcoala sociologică gustiană şi mişcarea cooperatistă interbelică

Prof.dr. Zoltan Rostas

BĂDOI V. DELIA GEORGIANA

Sociologia şi publicul ei

Prof.dr. Lazăr Vlăsceanu

BĂLĂŞOIU (RUSU) A. RALUCA AURA

Particularităţi ale angajamentului organizaţional în instituţiile de învăţământ superior

Prof.dr. Ioan Mărginean

BOLOŞ (STAN) I. MARIANA RODICA

Rolul familiei în integrarea tinerilor cu handicap

Prof.dr. Batâr Dumitru

BRUMARU R. VIRGIL COSTIN

Percepţii ale corupţiei – o abordare sociologică

Prof.dr. Marian Preda

BULUMAC O. OVIDIANA RALUCA

Oraşul se dub munte – imagini, percepţii şi reprezentări – Un eşantion de sociologie urbană şi vizuală

Prof.dr. Radu Baltasiu

BUŞU D. OPREA VALENTIN

Imagili ale puterii în comunicarea de masa

Prof.dr. Virgil Măgureanu

CĂLINESCU N. EMIL

Evoluţia sistemului democratic românesc. Înfruntările electorale din perioada 1990 – 2009

Prof.dr. Maria Voinea

CIHODARIU L. MIRIAM

Fara titlu

Prof.dr. Ilie Bădescu

CIOTLĂUŞ M. ANCA SIMONA

Asamblând geoparcul dinozaurilor Tara Haţegului: materialitatea în cercetarea ştiinţifică şi practicile muzeale

Prof.dr. Lazăr Vlăsceanu

CONSTANTIN C. ADRIAN

Aşezămintele pentru vârstnici – fundamente morale, sociologice şi teologice.

Studiu de caz. Construire asezământ pentru vârstnici la Moineşti

Prof.dr. Ilie Bădescu

CRAIU C. CONSTANTIN OVIDIU

Organizarea memoriei sociale

Prof.dr. Septimiu Chelcea

CROITORU N. ALIN IOSIF

Practica antreprenorială în România după 1989. O analiză focalizată asupra asociaţiilor antreprenoriale

Prof.dr. Dumitru Sandu

DEGERATU I. DAN CLAUDIU

Noile dimensiuni non-militare ale securităţii europene şi configurarea mecanismelor de consultare publică

Prof.dr. Marian Preda Prof.dr. Radu Baltasiu

DINU I. CRISTIAN

Analiză asupra politicilor de locuire în România pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecţie

Prof.dr. Virgil Mărginean

DREPTATE I. ALIN

Comunicarea nonverbală: semnele minciunii. Studiu comparativ România/Afganistan

Prof.dr. Septimiu Chelcea

GUZUN T. DORINA

Modele comunicaţionale şi mijloace de relaţionare în societăţile tradiţionale şi cele moderne. Studiu comparativ: România şi Marea Britanie (anii 1789-prezent)

Prof.dr. Ilie Bădescu

HUMĂ R. BOGDANA RALUCA

Teorii sociologice şi psihologice ale formării impresiilor

Prof.dr. Septimiu Chelcea

ION GH. SĂNDICA

Identificarea factorilor de stres cu care se confruntă familiile copiilor cu autism din România

Prof.dr. Maria Voinea

IORDACHE (IFTENE) G. PATRICIA GABRIELA

Beneficii individuale şi sociale ale investiţiilor în învăţământul superior în România

Prof.dr. Ioan Mărginean

IRIMIA I. ALINA ELENA

Fundamentarea deciziilor strategice prin intermediul metodelor prospective

Prof.dr. Marian Preda

LAZĂR A.D. CĂTĂLIN LUCIAN

Cunoaştere ştiinţifică şi reprezentări sociale în România

Prof.dr. Lazăr Vlăseanu

LĂPTUCĂ V. FLORENTINA

Dezvoltarea populaţiei urbane

Prof.dr. Ilie Bădescu

MARGHIOALA G. CRISTINA

Spectacularizarea violenţei în emisiunile informative din România

Prof.dr. Maria Voinea

MARINACHE D. RAMONA

Scene sociale, culise corporale. Somn şi modernitate în România

Prof.dr. Lazăr Vlăsceanu

MAVRICHI A. IONUŢ

Femina Christiana

Schimbări ale paradigmelor discriminatorii ale femeilor în creştinismul timpuriu şi revenirea la ele prin ”încreştinarea” lor în perioada post-constantiniană

Prof.dr. Ilie Bădescu

MIHAIU M. SIMONA IONELA

Etiologia criminalităţii violente în societatea românească

Prof.dr. Dan Banciu

MUŞAT (TUCAN) ŞT. MIHAELA ADRIANA

Impactul migraţiei părinţilor asupra socializării copiilor

Prof.dr. Anca Stăiculescu

NEGREANU C. RODICA

Capacitatea de adaptare a populaţiei la produsul arhitectural şi urban

Prof.dr. Ilie Bădescu

ONOFREI (GAVRIL) I. GENŢIANA IOANA

Criminalitatea românească în spaţiul european

Prof.dr. Dan Banciu

PARASCHIVA (STĂNICĂ) I. SIMONA IONELA

Prof.dr. Maria Voinea

PĂUN V. GEORGETA IONICA

Procese de rescalare în spaţiul translocal Româno-Italian

Prof.dr. Dumitru Sandu

PĂUNA A. VALENTIN

Dezvoltarea industriei comerţului în România, perspective şi provocări ale forţei de muncă, dinamica pieţelor emergente şi impactul acestora asupra hypermarketurilor multinaţionale

Prof.dr. Maria Voinea

PLEŞCA D. ELENA CĂTĂLINA

Prof.dr. Batâr Dumitru

POPA C. IOAN

Basarabia – spaţiu geopolitic al confluenţelor în secolul XX. Locul şi rolul Bisericii în societatea basarabeană (studiu de caz)

Prof.dr. Ilie Badescu

Prof.dr.Dan Banciu

POPA I. ION DANIEL

Evaluarea economiei sociale în România

Prof.dr. Ioan Mărginean

POPA-MARE M. LAURA MARIA

Construcţia securităţii europene la nivel discursiv şi identitar

Prof.dr. Pavel Abraham

POPESCU (VOICU) N. CAMELIA DELIA

Construcţia socială a maternităţii

Prof.dr. Maria Voinea

PREDA I. RALUCA NICOLETA

Rolurile partenerilor şi comunicarea în dansul sportiv

Prof.dr. Maria Voinea

SĂPUNARU G. GABRIEL

Aspecte ale ordinii de status într-un orăşel din ”Oltenia de sub munte”. Elemente de cartografie subiectivă

Prof.dr. Radu Baltasiu

STANCIU L. IONELA GABRIELA

Aspecte sociologice ale fenomenului de mobbing cat şi impactul său în mediul social

Prof.dr. Lazăr Vlăsceanu

STROE I. FĂNEL


Prof.dr. Maria Larionescu

TOMUŞ M. IOANA ROXANA

Managementul resurselor umane în societatea cunoaşterii. Studiu calitativ în sectorul non-profit din România

Prof.dr. Marian Preda

TUFĂ C. ANAMARIA LAURA

Probleme deontologice în cercetarea socială: între coduri etice şi opţiuni individuale

Prof.dr. Ioan Mărginean

ZAMFIR S. SILVIU LEONARD

Prăbuşirea sistemului comunist. Cauze şi efecte

Prof.dr. Lazăr Vlăsceanu

Nr. Crt.

Nume şi Prenume

Tema lucrării

Profesor coordonator

BĂDICA D. DIANA MARIA

Ciberspaţiu şi mobilitate virtuală

Prof.dr. Poliana Ştefănescu

BĂDICA G. IONELA GABRIELA

Şcoala sociologică gustiană şi mişcarea cooperatistă interbelică

Prof.dr. Zoltan Rostas

BĂDOI V. DELIA GEORGIANA

Sociologia şi publicul ei

Prof.dr. Lazăr Vlăsceanu

BĂLĂŞOIU (RUSU) A. RALUCA AURA

Particularităţi ale angajamentului organizaţional în instituţiile de învăţământ superior

Prof.dr. Ioan Mărginean

BOLOŞ (STAN) I. MARIANA RODICA

Rolul familiei în integrarea tinerilor cu handicap

Prof.dr. Batâr Dumitru

BRUMARU R. VIRGIL COSTIN

Percepţii ale corupţiei – o abordare sociologică

Prof.dr. Marian Preda

BULUMAC O. OVIDIANA RALUCA

Oraşul se dub munte – imagini, percepţii şi reprezentări – Un eşantion de sociologie urbană şi vizuală

Prof.dr. Radu Baltasiu

BUŞU D. OPREA VALENTIN

Imagili ale puterii în comunicarea de masa

Prof.dr. Virgil Măgureanu

CĂLINESCU N. EMIL

Evoluţia sistemului democratic românesc. Înfruntările electorale din perioada 1990 – 2009

Prof.dr. Maria Voinea

CIHODARIU L. MIRIAM

Fara titlu

Prof.dr. Ilie Bădescu

CIOTLĂUŞ M. ANCA SIMONA

Asamblând geoparcul dinozaurilor Tara Haţegului: materialitatea în cercetarea ştiinţifică şi practicile muzeale

Prof.dr. Lazăr Vlăsceanu

CONSTANTIN C. ADRIAN

Aşezămintele pentru vârstnici – fundamente morale, sociologice şi teologice.

Studiu de caz. Construire asezământ pentru vârstnici la Moineşti

Prof.dr. Ilie Bădescu

CRAIU C. CONSTANTIN OVIDIU

Organizarea memoriei sociale

Prof.dr. Septimiu Chelcea

CROITORU N. ALIN IOSIF

Practica antreprenorială în România după 1989. O analiză focalizată asupra asociaţiilor antreprenoriale

Prof.dr. Dumitru Sandu

DEGERATU I. DAN CLAUDIU

Noile dimensiuni non-militare ale securităţii europene şi configurarea mecanismelor de consultare publică

Prof.dr. Marian Preda prof.dr. Radu Baltasiu

DINU I. CRISTIAN

Analiză asupra politicilor de locuire în România pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecţie

Prof.dr. Virgil Mărginean

DREPTATE I. ALIN

Comunicarea nonverbală: semnele minciunii. Studiu comparativ România/Afganistan

Prof.dr. Septimiu Chelcea

GUZUN T. DORINA

Modele comunicaţionale şi mijloace de relaţionare în societăţile tradiţionale şi cele moderne. Studiu comparativ: România şi Marea Britanie (anii 1789-prezent)

Prof.dr. Ilie Bădescu

HUMĂ R. BOGDANA RALUCA

Teorii sociologice şi psihologice ale formării impresiilor

Prof.dr. Septimiu Chelcea

ION GH. SĂNDICA

Identificarea factorilor de stres cu care se confruntă familiile copiilor cu autism din România

Prof.dr. Maria Voinea

IORDACHE (IFTENE) G. PATRICIA GABRIELA

Beneficii individuale şi sociale ale investiţiilor în învăţământul superior în România

Prof.dr. Ioan Mărginean

IRIMIA I. ALINA ELENA

Fundamentarea deciziilor strategice prin intermediul metodelor prospective

Prof.dr. Marian Preda

LAZĂR A.D. CĂTĂLIN LUCIAN

Cunoaştere ştiinţifică şi reprezentări sociale în România

Prof.dr. Lazăr Vlăseanu

LĂPTUCĂ V. FLORENTINA

Dezvoltarea populaţiei urbane

Prof.dr. Ilie Bădescu

MARGHIOALA G. CRISTINA

Spectacularizarea violenţei în emisiunile informative din România

Prof.dr. Maria Voinea

MARINACHE D. RAMONA

Scene sociale, culise corporale. Somn şi modernitate în România

Prof.dr. Lazăr Vlăsceanu

MAVRICHI A. IONUŢ

Femina Christiana

Schimbări ale paradigmelor discriminatorii ale femeilor în creştinismul timpuriu şi revenirea la ele prin ”încreştinarea” lor în perioada post-constantiniană

Prof.dr. Ilie Bădescu

MIHAIU M. SIMONA IONELA

Etiologia criminalităţii violente în societatea românească

Prof.dr. Dan Banciu

MUŞAT (TUCAN) ŞT. MIHAELA ADRIANA

Impactul migraţiei părinţilor asupra socializării copiilor

Prof.dr. Anca Stăiculescu

NEGREANU C. RODICA

Capacitatea de adaptare a populaţiei la produsul arhitectural şi urban

Prof.dr. Ilie Bădescu

ONOFREI (GAVRIL) I. GENŢIANA IOANA

Criminalitatea românească în spaţiul european

Prof.dr. Dan Banciu

PARASCHIVA (STĂNICĂ) I. SIMONA IONELA

Prof.dr. Maria Voinea

PĂUN V. GEORGETA IONICA

Procese de rescalare în spaţiul translocal Româno-Italian

Prof.dr. Dumitru Sandu

PĂUNA A. VALENTIN

Dezvoltarea industriei comerţului în România, perspective şi provocări ale forţei de muncă, dinamica pieţelor emergente şi impactul acestora asupra hypermarketurilor multinaţionale

Prof.dr. Maria Voinea

PLEŞCA D. ELENA CĂTĂLINA

-

Prof.dr. Batâr Dumitru

POPA C. IOAN

Basarabia – spaţiu geopolitic al confluenţelor în secolul XX. Locul şi rolul Bisericii în societatea basarabeană (studiu de caz)

Prof.dr. Ilie Badescu

Prof.dr.Dan Banciu

POPA I. ION DANIEL

Evaluarea economiei sociale în România

Prof.dr. Ioan Mărginean

POPA-MARE M. LAURA MARIA

Construcţia securităţii europene la nivel discursiv şi identitar

Prof.dr. Pavel Abraham

POPESCU (VOICU) N. CAMELIA DELIA

Construcţia socială a maternităţii

Prof.dr. Maria Voinea

PREDA I. RALUCA NICOLETA

Rolurile partenerilor şi comunicarea în dansul sportiv

Prof.dr. Maria Voinea

SĂPUNARU G. GABRIEL

Aspecte ale ordinii de status într-un orăşel din ”Oltenia de sub munte”. Elemente de cartografie subiectivă

Prof.dr. Radu Baltasiu

STANCIU L. IONELA GABRIELA

Aspecte sociologice ale fenomenului de mobbing cat şi impactul său în mediul social

Prof.dr. Lazăr Vlăsceanu

STROE I. FĂNEL

FARA TITLU

Prof.dr. Maria Larionescu

TOMUŞ M. IOANA ROXANA

Managementul resurselor umane în societatea cunoaşterii. Studiu calitativ în sectorul non-profit din România

Prof.dr. Marian Preda

TUFĂ C. ANAMARIA LAURA

Probleme deontologice în cercetarea socială: între coduri etice şi opţiuni individuale

Prof.dr. Ioan Mărginean

ZAMFIR S. SILVIU LEONARD

Prăbuşirea sistemului comunist. Cauze şi efecte

Prof.dr. Lazăr Vlăsceanu

Lăsați un Răspuns