Școala Doctorală de Sociologie

Revistele FSAS

Doctoranzii sunt invitați să contribuie cu articole, note de cercetare și recenzii la publicațiile științifice ale Facultății:

- Reviste în domeniul sociologiei:

- Reviste în domeniul asistenței sociale:

Newsletterul Facultății de Sociologie și Asistență Socială