Interese de cercetare – Călin Cotoi

Antropologie/etnografie, cu accentul pe: antropologie politică, antropologie istorică, antropologie medicală, muzee și reprezentări etnografice;

Istoria și sociologia mediului, antropologia mediului, arii protejate;

Națiune, naționalism, etnicitate;

Teorie socială, teorii ale modernizării și modernității, ruine și procese de ruinare;

Istorie socială, istoria și sociologia științei, istoria științelor sociale.