Școala Doctorală de Sociologie

Curriculum

Structura planului de învătământ: [2009-2010]

Profilul calificării de doctor în sociologie