Susținere: Economia creativă a Bucureștiului | 24.09.2017

În  ziua  de  24 SEPTEMBRIE 2017, ora 9,0în Sala de consiliu
Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială
va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de
doctorat intitulată:

 

ECONOMIA CREATIVĂ A BUCUREȘTIULUI

 

de  către

ZAMFIR SILVIU LEONARD

 

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  sociologie

 

 

 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof. dr. Gabriel Jderu

Conducător de doctorat:

Prof. dr. Lazăr Vlăsceanu

Referenţi oficiali:

1. Prof. dr. Liviu CHELCEA – Universitatea din București;

2. Prof. dr. Alin STANCU – A.S.E. București;

3, Prof. dr. Dan Eugen RAȚIU – Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca. 

 Rezumatul tezei

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.